2-grand-prix-polski-seniorow-w-tenisie-stolowym - 2. Grand Prix Polski Seniorów w Tenisie Stołowym - Transmisja Internetowa - Aktualności

2. Grand Prix Polski Seniorów w Tenisie Stołowym - Transmisja Internetowa


Polski Związek Tenisa Stołowego, Śląski Związek Tenisa Stołowego oraz KTS Gliwice zapraszają na 2. Grand Prix Polski Seniorów w tenisie stołowym.

Zawody rozegrane zostaną w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź”.

Termin zgłoszeń do zawodów upływa 23 listopada 2021 o godz. 18:00.

Ogólne zasady bezpieczeństwa PZTS

Informacje o turnieju

Lista zgłoszeń poniżej ↓ (poniżej)
Komunikat organizacyjny
Karta rezerwacji

Sędzia główny:  
Zastępca sędziego głównego:  
Obsługa komputerowa: Maciej MILIŃSKI

Pozostałe informacje

Lista kobiet posiadających limit do startu
Lista mężczyzn posiadających limit do startu
Ranking kroczący kobiet po 1. GPP
Ranking kroczący mężczyzn po 1. GPP

Transmisja Internetowa 26.11.2021

Transmisja Internetowa 27.11.2021

Transmisja Internetowa 28.11.2021

Bezpieczeństwo związane ze stanem epidemii

W trosce o bezpieczeństwo uczestników zawodów, Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego wprowadził dodatkowe obostrzenia na zawodach sportowych:
1. Zawody odbywać się będą w systemie blokowym z podziałem na dziewczęta i chłopców.
2. Osoby kończące rozgrywki w danym bloku zobowiązane są bezzwłocznie opuścić miejsce rozgrywania zawodów.
3. Organizator w sposób restrykcyjny prowadzić będzie kontrolę osób wchodzących na teren zawodów. Do obecności w miejscu rozgrywek uprawnieni są wyłącznie zawodnicy biorący udział w rozgrywkach, trenerzy zawodników (z ważną licencją PZTS) oraz obsługa wydarzenia.
4. Organizator kontrolować będzie przestrzeganie zasad higieny nałożonych przez władze państwowe, w tym szczególnie obowiązek noszenia maseczek ochronnych (z wyłączeniem czasu gry) oraz zachowywanie dystansu społecznego. Osoby nieprzestrzegające wyżej wspomnianych zasad będą usuwane z miejsca rozgrywek, co skutkować będzie jednoczesną dyskwalifikacją dla uczestników zawodów.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie osoby wchodzące na teren zawodów poddane będą kontroli temperatury ciała.

Wszystkie osoby uczestniczące w zawodach (zawodnicy, trenerzy, sędziowie itp.) są zobowiązane do wypełnienia i pozostawienia w biurze zawodów ankiety. Niezłożenie ankiety skutkować będzie niedopuszczeniem do uczestnictwa w zawodach.
Do pobrania: ankieta

2021-09-22 11:22:00