Apelacja Pana Wojciecha Waldowskiego - Aktualności

Apelacja Pana Wojciecha Waldowskiego

Informujemy, że Pan Wojciech Waldowski reprezentowany przez Kancelarię Stryja & Wspólnicy złożył za pośrednictwem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w dniu 20 czerwca 2017 r. apelację uczestnika Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Śląski Związek Tenisa Stołowego do Postanowienia ww. Sądu z dnia 18 maja 2017 r., sygn. akt KA.VIII Ns-Rej. KRS 17834/17/901. Kurator Śląskiego Związku Tenisa Stołowego - Pan Robert Wielgosz odpowiedział na apelację uczestnika postępowania działając na podstawie art. 372 kpc, czym wnosi o oddalenie apelacji . Poniżej do Państwa wglądu udostępniamy pełną korespondencję prowadzoną dotychczas w tej sprawie.

Materiały do pobrania:
1. Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód z dnia 18 maja 2017 r.
2. Apelacja Pana Wojciecha Waldowskiego reprezentowanego przez Kancelarię Stryja & Wspólnicy z dnia 13 czerwca 2017 r. 
3. Odpowiedź na apelację uczestnika postępowania Kuratora Śląskiego Związku Tenisa Stołowego z dnia 24 lipca 2017 r.
Śląski Związek Tenisa Stołowego
2017-07-25 00:00:00