Egzamin sędziowski w sezonie 2024/2025 - Aktualności

Egzamin sędziowski w sezonie 2024/2025

Uprzejmie informujemy, iż egzaminy sędziowskie, których zdanie jest warunkiem nadania przez Polski Związek Tenisa Stołowego licencji okresowej sędziego na sezon 2024/2025, uprawniającej m.in. do prowadzenia zawodów międzynarodowych organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego, zawodów ogólnopolskich oraz meczów ligowych zostaną przeprowadzone według poniższego harmonogramu:

 • 25.05.2024  godz.  14:00   Władysławowo – Cetniewo (w trakcie WTT Youth Contender)
 • 23.06.2024, godz. 11:00, Łaziska Górne, ul. Ogrodowa 50
 • 30.06.2024  godz. 14:00  Warszawa (Biuro PZTS, ul. Puławska 300)
 • 25.08.2024 godz. 15:00, Zielona Góra, WOSIR, ul. Drzonków-Olimpijska 20
 •  06.10.2024  godz. 14:00 , Grodzisk Mazowiecki  (w trakcie TOP10)

Każdemu Kandydatowi, który uzyska negatywny wynik egzaminu przysługuje prawo do jednej poprawki. Wyjątkiem są Kandydaci, którzy zdecydują się na pierwsze podejście do egzaminu w terminie 06.10.2024 (w trakcie TOP10 w Grodzisku Mazowieckim), który jest terminem ostatecznym – nie przewiduje się żadnych dodatkowych terminów poprawkowych. Jeżeli kandydat nie uzyska wyniku pozytywnego w żadnej próbie będzie mógł przystąpić do kolejnego egzaminu nie wcześniej niż 12 miesięcy po pierwszym niezaliczonym terminie. Do egzaminu mogą przystąpić sędziowie posiadający co najmniej klasę sędziego okręgowego.

Zgłoszeń kandydatów dokonują wyłącznie Wojewódzkie Kolegia Sędziów (gdy w danym WZTS-ie nie funkcjonuje komórka zajmująca się bezpośrednio sędziami zgłoszenia dokonywane są przez Wojewódzkie Związki Tenisa Stołowego) na adres e-mail wydzial.sedziowski@pzts.pl najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem egzaminu sędziowskiego. W wiadomości należy podać listę kandydatów, adres e-mail oraz miejsce przystąpienia do egzaminu każdego kandydata.

Z egzaminu zwolnieni są:
• sędziowie posiadający status aktywnego sędziego międzynarodowego Blue Badge / Gold Badge;
• sędziowie, których ważność poprzedniego egzaminu jeszcze nie wygasła

Pozostałe informacje:
Opłatę egzaminacyjną w wysokości 60 PLN (sześćdziesiąt złotych) należy indywidualnie opłacić przelewem na konto Polskiego Związku Tenisa Stołowego (30 1240 6175 1111 0000 4580 0140).
W tytule przelewu należy zamieścić imię i nazwisko kandydata z dopiskiem „egzamin sędziowski”. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniesienie opłaty. Potwierdzenie zapłaty należy przedstawić egzaminatorowi w dniu egzaminu lub przesłać na adres e-mail wydzial.sedziowski@pzts.pl. Osoby, które tego nie zrobią, nie zostaną dopuszczone do egzaminu.

 • W trakcie egzaminu sędziowskiego trwającego 60 minut, uczestnicy będą mieli obowiązek udzielenia odpowiedzi na 50 pytań testowych.
  • Przed rozpoczęciem egzaminu należy czytelnie wypełnić arkusze egzaminacyjne.
  • Przy każdym z pytań należy wybrać jedną z czterech odpowiedzi poprzez zakreślenie jej kółkiem.
  • Podczas egzaminu niedozwolone jest porozumiewanie się, korzystanie z telefonów komórkowych oraz innych źródeł pomocy.
  • Wyniki egzaminu zostaną przesłane każdemu kandydatowi nie później niż 48 godzin po zakończonym egzaminie w wiadomości e-mail
  • Egzamin kończy się wynikiem pozytywnym w przypadku udzielenia 37 prawidłowych odpowiedzi.
2024-06-03 16:39:00