Informacja o nałożonych walkowerach i karach regulaminowych - Aktualności

Informacja o nałożonych walkowerach i karach regulaminowych

Uczestników rozgrywek ligowych prosimy o zapoznanie się  informacją o nałożnych walkowerach i karach regulaminowych.  Nałożone kary regulaminowe i walkowery należy opłacić przelewem na rachunek bankowy nr 28 1560 1108 0000 9060 0004 5275  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2019r. oraz wysłać potwierdzenie wykonania przelewu na adres email: biuro@slzts.pl  

Nieuregulowanie zobowiązań w terminie będzie wiązało się z doliczeniem odsetek ustawowych i kosztów windykacyjnych na podstawie obowiązujących przepisów. 

Bebetto AZS UJD Częstochowa - kara regulaminowa za wystep zawodnika nieuprawninego do gry w Finale Wojewódzkim Pucharu Polski Kobiet  - 200 zł 


LKS Czarni Gorzyce - 200 złotych - Zawodnik Łukasz Stawarski nie uprawniony do rozgrywek ligowych. Licencja okresowa wykupiona po terminie rozpoczęcia II rundy rozgrywek.

ULKS Ruch Pniów - 200 złotych- kara regualminowa za brak przygotowania sali i sprzetu sportowego do spotkania z zespołem Jastrzębie Zdrój.  

 

Szczegołowych informacji w w/w kwestiach udziela biuro ŚlZTS pod adresem email: biuro@slzts.pl

 

 
2019-04-14 21:23:00