Informacja o zaległościach finansowych, nałożonych walkowerach i karach regulaminowych - Aktualności

Informacja o zaległościach finansowych, nałożonych walkowerach i karach regulaminowych

Uczestników rozgrywek ligowych oraz członków ŚLZTS prosimy o zapoznanie się  informacją o zaległościach finansowych, nałożnych walkowerach i karach regulaminowych. Zaległości finansowe, nałożone kary regulaminowe i walkowery należy opłacić przelewem na rachunek bankowy nr 28 1560 1108 0000 9060 0004 5275  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2019r. oraz wysłać potwierdzenie wykonania przelewu na adres email: biuro@slzts.pl  

Nieuregulowanie zobowiązań w terminie będzie wiązało się z doliczeniem odsetek ustawowych i kosztów windykacyjnych na podstawie obowiązujących przepisów (
Art. 482. § 1 Kodeksu Cywilnego).  

Walkowery i Kary Regulaminowe:


ULKS Ruch Pniów - 200,68 złotych ( w tym 200 zł za karę regualminową plus odestki za zwłokę)- kara regualminowa za brak przygotowania sali i sprzetu sportowego do spotkania z zespołem Jastrzębie Zdrój.  


Nieuregulowana płatność za składkę czlonkowską w 2019 roku:

DDK Brzeziny Śląskie 150
Fundacja Talent Cieszyn 150
GKS Gwarek Ornontowice 150
Iskra Milowice 150
KS Mysław 150
KRS TKKF SPORTOWIEC Częstochowa 150
KS Naprzód Borucin 150
MKS Tajfun Kuźnia Raciborska 150
KS VIRET CMC Zawiercie 150
KTS Lędziny 150
KTS Mysłowice 150
KU AZS UJD Częstochowa 150
KU AZS UŚ Katowice 150
LKS Grom Złota Dama Poczesna 150
LKS Lesznianka Leszna Góra 150
STS Żernica 150
LKS Orzeł Kozy 150
LKS Rój Żory 150
LKS Tęcza Zendek 150
LKS Wilki Wilcza 150
MDK Jordan Renoma Bryda Katowice 150
MKS CIESZKO Cieszyn 150
MORiS Chorzów 150
MOSiR Czeladź 150
MOSiR Łaziska Górne 150
OS Słowian Katowice 150
OSIR SKAŁKA Świętochłowice 150
Schodbud Mysłowice 150
Spartakus Katowice 150
TKKF Aut Łagisza Będzin 150
TKKF Chorzów 150
TRS Millenium Myszków 150
UGKS Sokół Zebrzydowice 150
UKS Chorzów 150
UKS Halembianka 2001 Ruda Śląska 150
UKS Leader Katowice 150
UKS Szenwald Dąbrowa Górnicza 150
UKS THE BEST Bestwinka 150
UKS Wisła Wiślanie 150
ULKTS Pszczyna 150
Piast Katowice 150
Piast Ożarowice 150
Bartek Siemian. 150
Chełm Masters 150
ABTM Katowice 150

  

Szczegołowych informacji w w/w kwestiach udziela biuro ŚlZTS pod adresem email: biuro@slzts.pl

 


2019-05-12 21:23:00