Informacja o zaległościach finansowych, nałożonych walkowerach i karach regulaminowych - Aktualności

Informacja o zaległościach finansowych, nałożonych walkowerach i karach regulaminowych

Prosimy o jak najszybsze uregulowanie zaległości z tytułu nie opłaconej składi członkowskiej za rok 2019.

Nieuregulowana płatność za składkę czlonkowską w 2019 roku:

LKS Tęcza Zendek 150
OS Słowian Katowice 150
Schodbud Mysłowice 150
TKKF Aut Łagisza Będzin 150
TRS Millenium Myszków 150
Piast Katowice 150
Piast Ożarowice 150
Chełm Masters 150

  

Szczegołowych informacji w w/w kwestiach udziela biuro ŚlZTS pod adresem email: biuro@slzts.pl

 


2019-06-18 21:23:00