Informacja Zarządu ŚlZTS odnośnie bonów do Aga Sport - Aktualności

Informacja Zarządu ŚlZTS odnośnie bonów do Aga Sport

Zarząd Śląskiego Związku Tenisa Stołowego w Komunikacie nr 14/2017/2018, poinformował kluby naszego Związku o konieczności zgłoszenia do dnia 30.09.2017r. informacji o wydanych w sezonie 2016/2017 przez ŚlZTS talonach uprawniających do nabycia towarów w firmie "Aga Sport" Bożena Waldowska.

Do Zarządu Związku we wskazanym terminie wpłynęły informacje dotyczące następujących talonów:
- talon o wartości 100 zł (Maciej Chorąży),
- talon o wartości 700 zł (Mariusz Kocik),
- talon o wartości 80 zł (Mirosław Lewczuk),
- talon o wartości 300 zł (MUKS Jedynka).

Talony te, po weryfikacji okoliczności ich wydania, zostały zatwierdzone do realizacji, a nabyty za nie towar zostanie opłacony przez Związek. Pozostałe nie zgłoszone talony nie zostaną opłacone przez ŚlZTS – w razie ich realizacji w ww. sklepie – ponieważ nie istnieje żadna ewidencja tego rodzaju dokumentów wydanych przez wcześniejsze władze Związku i z tego powodu nie można zweryfikować ich autentyczności, ani ustalić okoliczności ich wydania. Nadto, w związku z upływem ustalonego we wspomnianym komunikacie okresu, Zarząd nie będzie podejmował już w tym zakresie żadnych działań.

Prezes Zarządu ŚlZTS
Robert Wielgosz
2017-11-02 13:59:00