Informację dot. ubezpieczenia NNW dla zawodników licencjonowanych - Aktualności

Informację dot. ubezpieczenia NNW dla zawodników licencjonowanych


Zgodnie z Regulaminem rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego, zawodnicy posiadający licencję okresową na sezon 2019/2020 są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Aby ubezpieczenie to mogło wejść w życie konieczne jest podpisanie dwustronnego porozumienia pomiędzy Państwa Klubem a Polskim Związkiem Tenisa Stołowego. Poniżej zamieszczamy druk porozumienia. Prosimy o wydrukowanie dokumentu w dwóch egzemplarzach, uzupełnienie o dane klubu oraz przesłanie na adres Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Termin nadsyłania upływa 31 października 2019 roku.

Podpisane dokumenty prosimy przesyłać na adres:
Polski Związek Tenisa Stołowego
ul. Puławska 300
02-819 Warszawa
z dopiskiem na kopercie "Porozumienie".

Do pobrania: druk porozumienia.

OWU Ubezpieczenia

2019-10-03 14:25:00