Integracyjne Mistrzostwa Śląska - Aktualności

Integracyjne Mistrzostwa Śląska


W sobotę 12 maja w Siemianowicach Śląskich odbędą się Integracyjne Mistrzostwa Śląska w tenisie stołowym.
 
komunikat turnieju:
 
1. CEL:
- Popularyzacja tenisa stołowego
- Integracja  środowiska niepełnosprawnych i pełnosprawnych tenisistów
- Propagowanie sportowej rywalizacji jako skutecznej metody rehabilitacji.
- Promocja wartości edukacyjnych i wychowawczych sportu.
- Utrwalanie i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 
2. ORGANIZATOR:
- Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START
- Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START Warszawa
 
3. INSTYTUCJE FINANSUJĄCE:
- Ministerstwo Sportu i Turystyki
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 
4. TERMIN I MIEJSCE:             
-  Zawody odbędą się 12.05.2018r. w  Siemianowicach Śląskich – Liceum Ogólnokształcące nr III ZSTiO Meritum, ul. Katowicka 1
 
5. UCZESTNICTWO:
- Uczestnikami zawodów mogą być osoby niepełnosprawne / K i M / z dysfunkcją narządu ruchu
- Dzieci i młodzież oraz dorosłe osoby niepełnosprawne niezależnie od wieku
- Warunkiem dopuszczenia zawodników  do startu jest posiadanie aktualnej książeczki  sportowo- lekarskiej zawodnika lub pisemnej zgody lekarza na udział w zawodach.                   
 
6.  ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia imienne należy przesłać na adres e-mail: startkatowice@poczta.onet.pl 
                 
7.  SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA  ZAWODÓW:
- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZTS / sety do 11pkt./
- Każda grupa startowa powinna liczyć minimum 3 zawodników           
- system rozgrywek indywidualnych uzależniony będzie od ilości  zgłoszonych zawodników do danej grupy, decyzję podejmą sędziowie w dniu zawodów 
-  wszystkie spotkania rozgrywane będą do trzech wygranych setów
- o kolejności miejsc w grupie decydować będzie:
- ilość zwycięstw
- w przypadku takiej samej ilości zwycięstw wynik bezpośredniego meczu
 
8.  PROGRAM  ZAWODÓW: 
- grupa „wózki” OPEN
- grupa VI – X kobiety
- grupa VI – VIII mężczyźni 
- grupa IX – X mężczyźni 
- grupa  debel lub mixt / jeden zawodnik max grupa VIII/
- grupa OPEN  
- grupa XI OPEN       
 
9. PROGRAM MINUTOWY:
08:00 - Przyjazd zawodników
08:00 – 08:30 - Uzupełnienie zgłoszeń, dodatkowa rejestracja
09:00 – 09:30 - Rozgrzewka
09:30 – 09:45 - Uroczyste otwarcie Mistrzostw 
10:00 – 14:00 - Gry indywidualne
14:00 – 15:00 - Przerwa na posiłek
15:00 – 15:30 - Rozgrzewka
15:30 – 17:30 - Gry deblowe i mixty
17:30 – 18:00 - Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
18:00 – 18:15 - Zakończenie Turnieju
18:15 - Wyjazd zawodników do miejsc zamieszkania
 
10.  NAGRODY:
- Za  zdobycie  1-3 miejsca w grach indywidualnych, deblowych oraz mixtach zawodnicy otrzymują  medale i dyplomy
- Organizator w miarę swoich możliwości zapewni nagrody rzeczowe zawodnikom za miejsca w wybranych grupach.
 
11.  ZASADY FINANSOWANIA:
- koszty związane z organizacją Turnieju i ubezpieczeniem zawodników pokrywa  Organizator ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego.
- koszty  przyjazdu na zawody pokrywają uczestnicy  we własnym zakresie.
                         
12.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:                                                                                                                  
- Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiada organizator, kierownicy ekip, trenerzy oraz służba medyczna.
- W sprawach nie ujętych regulaminem decydować będzie Komisja Weryfikacyjno- Odwoławcza, w skład której wchodzą; sędzia główny, lekarz oraz przedstawiciel Organizatora.
2018-05-08 13:32:00