Komunikat dot. Składki Członkowskiej za rok 2019 - Aktualności

Komunikat dot. Składki Członkowskiej za rok 2019

Zarząd Śląskiego Związku Tenisa Stołowego informuje, że składki członkowskie za rok  2019,  w  kwocie  150  zł,  należy  opłacać  przelewem na konto: 28 1560 1108 0000 9060 0004 5275 (w tytule przelewu wpisać „Składka członkowska za rok 2019” oraz nazwę klubu), w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2018 r.

Zgodnie z §14 pkt. 4 STATUTU ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO z dnia 12 września, Członkowie ŚlZTS są obowiązani do regularnego opłacania składek członkowskich. Brak wpłaty składki w wyznaczonym terminie, będzie skutkował  sankcjami opisanymi w Statucie ŚlZTS.

W celu otrzymania faktury za opłacenie składki członkowskiej należy wysłać na adres biuro@slzts.pl potwierdzenie dokonania przelewu w nieprzekraczalnym terminie 14 od dnia dokonania płatności. 

Komunikat Zarządu 06/2019 dot. Skaładki Członkowskiej za rok 2019
2019-03-17 15:59:00