Komunikaty Finansowo - Organizacyjne Kadry Śląska Juniorów, Kadetów i Młodzików na Letnie Zgrupowania - aktualizacja! - Aktualności

Komunikaty Finansowo - Organizacyjne Kadry Śląska Juniorów, Kadetów i Młodzików na Letnie Zgrupowania - aktualizacja!

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z listą powołań oraz komunikatami finansowo - organizacyjnymi na letnie Zgrupowania Kadry Śląska Juniorów, Kadetów i Młodzików.

Komunikat Wydziału Szkolenia ŚlZTS - Lista powołań na Zgrupowania kadry

Komunikat Finansowo - Organizacyjny Kadry Śląska Młodzików 

Komunikat Finansowo - Organizacyjny Kadry Śląska Kadetów i Juniorów

Zgoda - Rodo
 
W celu potwierdzenia udziału w kadrze należy dokonać wpłaty na numer rachunku bankowego:
 
Getin Bank S.A o Katowice 28 1560 1108 0000 9060 0004 5275
 
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko zawodniczki/zawodnika oraz rodzaj zgrupowania. Przelewu należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.06 2019r. , należy również obowiązkowo przesłać potwierdzenie dokonania przelewu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych   na adres email: j.fomin69@gmail.com

Brak dokonanego przelewu oraz wysłanego potwierdzenia przelewu lub/i zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie równoznaczny z rezygnacją w zgrupowaniu Kadry Śląska, a na miejsce wycofanych zawodników powołani zostaną zawodnicy rezerwowi.
 
W celu otrzymania faktury należy dodatkowo przesłać potwierdzenie przelewu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2019r. na adres email: biuro@slzts.pl

 
 
 
Przewodniczący Wydziału Szkolenia
Yuriy Fomin


 
2019-06-18 18:31:00