Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 2023/2024 - Aktualności

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 2023/2024

1. Organizator:
 Minister Sportu
 Marszałek Województwa Opolskiego
 Opolski Związek Tenisa Stołowego,
2. Termin i miejsce – 08.06.2024 r. (sobota), godz. 9.30-, Zawadzkie, ul Opolska
3. Cel: Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników z strefy Śląsko – Opolskiej w kategorii wiekowej młodzika w grze pojedynczej oraz podwójnej.
4. Harmonogram
• Godz. 8.00 – 9.55 – rozgrzewka
• Godz. 9.30-9.40 – otwarcie turnieju
• Godz. 9.40 – turniej gier pojedynczych
• Godz. 12.00 – turniej gier podwójnych
5. Warunki uczestnictwa:
Prawo startu mają zawodnicy z kategorii młodziczek i młodzików (sezon 2023/2024) umieszczeni na listach startowych ŚZTS, OZTS oraz posiadających aktualne badania lekarskie. W razie pojawienia się wolnych miejsc uzupełnienie następuje zawodnikami z listy rezerwowej. W przypadku niepełnej obsady w ramach miejsc jednego z województw drugie może uzupełnić do łącznej ilości 24 zawodników.
Zgłoszenia wyłącznie na kartach zgłoszeniowych na adres – wr.ozts@gmail.com do dnia 06.06.2022 r. do godz.10.00
6. System rozgrywek MMM:
• Rozstawienie do turnieju na podstawie aktualnej listy rankingowej PZTS młodziczek i młodzików- zawodnicy z miejsc 1-8 ustawiani dwójkami,
• Turniej indywidualny rozgrywany systemem pucharowym do dwóch przegranych pojedynków z grą od tyłu o miejsce 3.
• Turniej deblowy rozgrywany systemem pucharowym bezpośredniej eliminacji w turnieju deblowym pary mogą tworzyć zawodnicy z różnych województw.
7. Nagrody:
Za miejsca w grze pojedynczej 1-4 dyplomy oraz medale, za miejsca 1-4 w grze podwójnej dyplomy
Dodatkowe informacje: Zawody rozgrywane piłkami Tibhar ***

Komunikat organizacyjny

Karta zgłoszeniowa


Plakat 
2024-06-03 17:06:00