Skład Kadry Śląska na rok 2019 - Śląska Federacja Sportu - Aktualności

Skład Kadry Śląska na rok 2019 - Śląska Federacja Sportu

Wszystkich zainteresowanych zawodników, trenerów i rodziców prosimy o zapoznanie się ze  składem Kadry Śląska zgłoszonej do Śląskiej Federacji Sportu na na rok 2019.  

Skład 
Kadry Śląska zgłoszonej do Śląskiej Federacji Sportu na na rok 2019.  

Kadrowiczów oraz ich opiekunów prawnych prosimy niezwłoczne  dostarczenie do Trenera Wacława Sucheckiego za pośrednictwem biura Śląskiego Związku Tenisa Stołowego podpisanych formularzy RODO.

Formularz zawodnik niepełnoletni

Formularz zawodnik pełnoletni 

F
ormularze należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15. 03.2019r. 

Szczegłówowych informacji w wyżej wspomnianej kwestii udziela Trener Koordynator Kadry Śląska Wacław Suchecki pod numerem telefonu 600 276 132 oraz pod adresem email suchecki2@wp.pl Foto by Natalia Szymczyk 


 
2019-03-16 13:19:00