Turniej 2020 ITTF Challenge Gliwice Polish Open odwołany - Aktualności

Turniej 2020 ITTF Challenge Gliwice Polish Open odwołany


 

Ze względu na nadzwyczajne okoliczności wywołane pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, turniej 2020 ITTF Challenge Gliwice Polish Open zostaje bezzwłocznie przerwany.

Arena Operator Sp. z o.o. na której obiekcie rozgrywany był turniej, kierując się zaleceniami naczelnych władz państwowych i samorządowych oraz w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski, w trybie natychmiastowym wypowiedziała umowę wynajęcia obiektu. Wskazane powyżej okoliczności świadczą o wystąpieniu siły wyższej, czyli zdarzenia nadzwyczajnego któremu w żaden sposób nie można zapobiec.
Turniej 2020 ITTF Challenge Gliwice Polish Open nie będzie kontynuowany.

Dalsze informacje zostaną przekazane w późniejszym czasie, po konsultacjach z Międzynarodową Federacją Tenisa Stołowego.

Dariusz Szumacher
Prezes Zarządu
Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

Due to the emergency circumstances caused by a SARS-CoV-2 pandemic causing Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) the 2020 ITTF Challenge Gliwice Polish Open Tournament is being thereupon canceled.

Guided by the recommendations of governmental and municipal authorities with regard to state of epidemic threat announced  in Poland Arena Operator Sp. z o.o., that operates the Arena the tournament took place in, terminated a facility rental agreement with immediate effect. The circumstances indicated above testify that force majeure, that is an exceptional occurrence which cannot be prevented in any way, has been demonstrated.
2020 ITTF Challenge Gliwice Polish Open Tournament will not be continued.

Further information will be provided at a later time, after the consultation with International Table Tennis Association.

Dariusz Szumacher
President of Polish Table Tennis Association

2020-03-01 08:07:00