Ważna informacja - prawidłowy e-mail - Aktualności

Ważna informacja - prawidłowy e-mail

Zarząd Śląskiego Związku Tenisa Stołowego informuje, że od jutra, tj. 2 listopada 2017 roku e-mail slaski@pzts.pl przestaje działać. Jedynym i oficjalnym e-mailem używanym przez Śląskiego Związek Tenisa Stołowego jest biuro@slzts.pl.

za Zarząd ŚlZTS

Prezes Zarządu
Robert Wielgosz
2017-11-01 17:42:00