Zapraszamy na Turniej z Rakietką Ku Niepodległości - Wyniki - Aktualności

Zapraszamy na Turniej z Rakietką Ku Niepodległości - Wyniki

 
Fundacja Absens Carens, Śląski Związek Tenisa Stołowego oraz Klub Tenisa Stołowego Gliwice zapraszają  do udziału w Turnieju z Rakietką ku Niepodległości w dniu 13 Listopada 2021r.    
 
W zawodach mogą uczestniczyć osobowy w kategoriach wiekowych juniora / młodzieżowca, amatorzy nie biorący udziału we współzawodnictwie sportowym PZTS, Weterani powyżej 40 lat oraz seniorzy (kategoria Open).   

Wszystkie osoby grające w młodszych kategoriach wiekowych zachęcamy do udziału w Festiwalu Tenisa Stołowego, w którym w tym samym czasie i miejscu będą mogli rywalizować w kategoriach wiekowych skrzata, żaka, młodzika oraz kadeta. Więcej szczegółów na temat Festiwalu Tenisa Stołowego znajdziecie tutaj.

Młodszych uczestników zapraszamy również do wzięcia udziału w kategorii Open.  

 
Turniej z Rakietką Ku Niepodległości
 
CEL:
 • wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach,
 • popularyzacja tenisa stołowego,
 • zwiększenie aktywności fizycznej młodych ludzi,
 • promowanie sportu oraz jego prozdrowotnych, wychowawczych i edukacyjnych wartości,
 • Uczczenie 103. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
13 listopada 2021 roku, Centrum Sportowo-Kulturalne „Łabędź”, ul. Partyzantów 25, 44-113 Gliwice                                                                                                   
ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY:
Fundacja Absens Carens
Śląski Związek Tenisa Stołowego
Klub Tenisa Stołowego Gliwice
 
ZGŁOSZENIA:
zgłoszenia uczestników przyjmowane będą droga elektroniczną przez stronę organizatora absenscarens.org w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.11.2021r. do godziny 1200

Link do formularza zgłoszeń

Komunikat Organizacyjny:

Lista Startowa (w trakcie uzupełnienia)

Udział w turniejach jest bezpłatny.
 
KATEGORIE:
- 13 listopada 2021 r.:
 
 • Junior 15-18 lat / Młodzieżowiec 18-21 lat, (z podziałem na kobiety i mężczyzn).
 • Weterani – powyżej 40 lat.
 • Amatorzy – osoby nie biorące udziału we współzawodnictwie sportowym
 • Open – wszyscy chętni (z podziałem na kobiety i mężczyzn).
Wyniki Turnieju 

Wszyscy uczestnicy mogą uczestniczyć w rozgrywkach w swojej kategorii wiekowej oraz w turnieju Open. Do uczestnictwa w turnieju nie jest wymagana licencja Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
 
SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej zostanie rozegrany systemem do dwóch przegranych, z możliwością zajęcia w turnieju pocieszenia miejsca trzeciego.  Turniej rozegrany zostanie na 20-27 stołach.

Sędziowie stolikowymi będą wolontariuszami.
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek w zależności od ilości uczestników. W zawodach może wziąć udział max. 200 uczestników. W przypadku wcześniejszego osiągnięcia limitu lista zostaje zamknięta i decydować będzie kolejność zgłoszeń.
             Zawody zostaną rozegrane na 20-27 stołach piłeczkami plastikowymi Tibhar Synt NG 40+ na stołach Tibhar oraz Cornilleau.
 
Wstępny Ramowy program zawodów:
9 20 -kategoria amator 
10 00 - kategoria weteran
12 00 - kategoria junior / młodzieżowiec
14 00 - kategoria Open  

NAGRODY:
Za zajęcie miejsc I - III – puchar, dyplom, upominek rzeczowy.
 
PAKIETY STARTOWE:
W skład pakiety startowego wchodzi: woda, baton zbożowy, owoc, pamiątkowy medal.
 
UWAGI KOŃCOWE:
 • WSTĘP NA HALĘ WYŁĄCZNIE W OBUWIU SPORTOWYM!
 • uczestników obowiązuje strój sportowy,
 •  każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do zapoznania się z komunikatem organizacyjnym,
 • zawodnicy nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w zawodach, co potwierdzają podpisując oświadczenie,
 • każdy zawodnik zobowiązuje się do wypełnienia: „Kwestionariusza sanitarnego uczestnika zawodów sportowych” – dostępny na stronie www.absenscarens.org                w zakładce projektu,
 • każdy zawodnik biorący udział w zawodach musi poddać się obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała wykonanemu za pomocą termometru bezdotykowego,
 • zabezpieczenia medyczne zapewnia organizator,
 • zawodnicy występują w zawodach na własną odpowiedzialność,
 • za rzeczy zagubione podczas zawodów, organizator nie odpowiada,
 • każdy z uczestników zapisując się do turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych, w szczególności zdjęć,
 • organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz zasad gry,
 • impreza organizowana jest bez udziału publiczności z uwagi na panująca sytuacje epidemiologiczną,

Kontakt do organizatora:  
Śląski Związek Tenisa Stołowego – adres e-mail biuro@slzts.pl
Kierownik biura mgr Szymon Mitręga – nr tel. 733 555 723
Wiceprezes ŚlZTS inż. Dariusz Steuer – nr tel. 607 442 978
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TURNIEJU
TENISA STOŁOWEGO W GLIWICACH

2021-11-14 15:15:00