Zgłoszenia do Rozgrywek Ligowych w Sezonie 2021/2022 - Aktualności

Zgłoszenia do Rozgrywek Ligowych w Sezonie 2021/2022Informujemy, że do dnia  19.07.2021r będą trwały zgłoszenia do rozgrywek ligowych w sezonie 2021/2022 (dotyczy drużyn wyczynowych i amatorskich). 

Zgłoszenia do rozgrywek ligowych

Zgłoszenia drużyn na sezon 2021/2022 należy dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  19.07.2021r.  zgodnie  z poniższymi zasadami.
 
Zgłoszenia  dokonujemy  poprzez  dokonanie  stosownych  opłat  zgodnych  z przedstawionym poniżej cennikiem i uchwałą zarządu ŚlZTS  oraz  przesłanie na adres biuro@slzts.pl  uzupełnionej klubowej karty ewidencyjnej na sezon 2021/2022 wraz z załącznikami udostępnionymi do pobrania poniżej:
 
Do dnia 19 Lipca 2021 przesłać należy:

klubową kartę Ewidencyjną na sezon 2021/2022
- formularz zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną 
- formularz zgody na wysyłanie faktur drogą elektroniczną

- Potwierdzenie dokonania przelewu (za wpisowe do poszczególnych lig)

Do dnia 10.09.2021r. przesłać należy: 

- zgody na wykorzystanie  wizerunku,
- zgody na upublicznianie wizerunku dziecka, 
- zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
- zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

 
Brak wszystkich  wspomnianych wyżej załączników lub niepełne ich uzupełnienie lub/i nieprzesłanie ich we wskazanym terminie czyni rejestrację nieskuteczną. 


 
Zgłoszenia w przypadku nowych członków ŚlZTS
 
Kluby, które dotychczas nie były członkami ŚlZTS i pragną przystąpić do rozgrywek w   sezonie   2021/2022  poza wymienionymi wyżej załącznikami   dodatkowo   mają   obowiązek opłacenia składki członkowskiej w wysokości 150,00 złotych oraz przesłania  wypełnienionych i kompletnych dokumentów:

 Deklaracji Przystąpienia  do  ŚlZTS,  
  

- Potwierdzenia dokonania przelewu składki członkowskiej,
 
- aktualnego odpisu Statutu i Rejestru Sądowego (KRS lub innego rejestru   stowarzyszeń   lub   innych   podmiotów)   

Brak wspomnianych załączników lub niepełne ich uzupełnienie lub/i nieprzesłanie ich we wskazanym terminie czyni rejestrację nieskuteczną.


Cennik opłat za rozgrywki ligowe  w sezonie 2021/2022 dostępny jest w komunikacie organizacyjnym. 

Zgłoszenia do rozgrywek ligowych w sezonie 2021/2022
 
Faktury  za   w/w   opłaty  zostaną   przesłane drogą elektroniczną  do 14 dni od momentu dokonania rejrestracji,  z  tego  względu  prosimy  o  obowiązkowe    podanie aktualnego  kontaktowego adresu email w klubowej karcie ewidencyjnej.

Przelewu należy dokonać na rachunek bankowy: 
 mBank S.A. 07 1140 2004 0000 3102 8104 3235 

W tytule przelewu należy wpisać nazwę drużyn za które dokonuje się opłaty: 

"np. KTS Gliwice - wpisowe do ligi okręgowej"

W przypadku zgłaszania kilku drużyn prosimy o ich wymienienie w tytule przelewu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem email: biuro@slzts.pl 

Szczegółowych informacji dotyczących reorganziacji rozgrywek ligowych udziela Przewodniczący Wydziału Rozgrywek Dariusz Steuer pod numerem telefonu 607 442 978
2021-07-08 16:21:00