Zgody na przetwarzanie danych osobowych i upublicznienie wizerunku - Aktualności

Zgody na przetwarzanie danych osobowych i upublicznienie wizerunku


 
Przypominamy klubom, że w dniu 10.09.2019r. mija termin dosyłania formularzy zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz upublicznienie wizerunku będących integralną częścią zgłoszeń do rozgrywek ligowych i innych zawodów organizowanych przez ŚLZTS. 

Wszystkie dokumenty dostępne są w zakładce druki na stronie ŚLZTS. 

Formularze dla zawodników pełnoletnich (podpisy składają zawodnicy):

zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Zakładka druki pozycja 24

zgoda na upublicznienie wizerunku - 
Zakładka druki pozycja 22


Formularze dla zawodników niepełnoletnich (podpisy składają opiekunowie prawni zawodników):

zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka - 
Zakładka druki pozycja 25

zgoda na upublicznienie wizerunku dziecka - Zakładka druki pozycja 23


Scany podpisanych formularzy należy przesłać na adres email: biuro@slzts.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2019r. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 733 555 723 lub pod adresem email: biuro@slzts.pl    

 
2019-09-10 10:48:00