Ogłoszenia Kuratora

od 18.05 do odwołania
Kurator sądowy
mgr inż. Robert Wielgosz
 
Nr. Ogłoszenia
- Sprawozdanie Kuratora Śl.Z.T.S. z wykonanej kurateli
17 Wykaz klubów, których delegaci mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Delegatów - stan na dzien 30.08.2017 r.
16 Dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów ŚlZTS - m.in. regulamin obrad i wyborów
15 Obowiązkowe szkolenia sędziów ŚlZTS
14 Składanie ofert sponsoringowych w zakresie piłeczek i innego sprzętu
13 Organizacja turniejów WTK Kadetek i Kadetów oraz Młodziczek i Młodzików
12 Termin dotyczący Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów ŚlZTS nadal obowiązuje
11 Składanie ofert dotyczących organizacji WTK oraz MŚ w sezonie 2017/2018
10 Klasyfikacje indywidualne w sezonie 2016/2017
9 Projekt kalendarza zawodów sportowych na sezon 2017/2018
8 Delagaci ŚlZTS na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZTS
7 Klasyfikacje klubowe i indywidualne w sezonie 2016/2017
6 Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie
5 Występowanie w obrocie bonów na zakup sprzętu sportowego w firmie AGA SPORT
4 Pełnienie funkcji Kuratora ŚlZTS na zasadzie wolontariatu
3 Dotyczy testowania piłeczek plastikowych firmy Andro
2 Dezaktualizacja informacji o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu w dniu 11.06.2017 r.
1 Zaproszenie do współpracy
 
Nr. Komunikat
758 Zgłoszenie do rozgrywek ligowych i pucharowych oraz opłaty na sezon 2017/2018
Dokumenty do pobrania w zakładce druki
1 Dotyczący zgłoszeń do rozgrywek ligowych i pucharowych oraz opłat na sezon 2017/2018 - nowy termin
 
Nr. Zarządzenia
1 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów ŚlZTS w dniu 10.09.2017 r.
 
Lp. Druki
1 Druk upoważnienia na Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów ŚlZTS