Aktualności

Zmiana numeru telefonu (SMS) oraz adresu email.
Wiadomości SMS z wynikami meczów prosimy wysyłać pod numer 733 555 723. Poprzedni numer (730 940 739) zostanie zamknięty z dniem 15.01.2018 r.

Sędziowie proszeni są o wysyłanie wyników spotkań na adres email protokoly@slzts.pl.
 
------------- - ------------- - ------------- - ------------- - ------------- - ------------- - ------------- - ------------- - ------------- - ------------- - ------------- - ------------- - ------------- - ------------- - ------------- - ------------- - ------------- - ------------- - ------------- - ------------- - ------------- - ------------- - ------------- - ------------- - ------------- - ------------- - ------------- - ------------- - ------------- -
2017-12-14 13:43:00
RKS CUKROWNIK CHYBIE ZAPRASZA NA MECZ
W niedzielę 17.12. 2017 r.  w Chybiu , w hali przy ul. Sportowej 18  o godzinie 14 00  odbędzie się mecz o mistrzostwo I - ligi kobiet pomiędzy RKS Cukrownik Chybie i Victorią Chrościce.

Dla zajmującej przedostatnie  9 miejsce i mającej  8 pkt drużyny  gości spotkanie to jest ostatnią w tym roku szansą na zdobycie cenych punktów potrzebnych do utrzymania w I lidze.  Drużyna gospodarzy z  18 pkt zajmuje bezpieczne 5 miejsce. 
2017-12-14 12:43:00
Zapraszamy na II WTK Weteranów i Weteranek
W niedzielę 17 grudnia w Bytomiu odbędzie się II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Weteranów i Weteranek w tenisie stołowym.

komunikat:

1. Organizator:
Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach
TTS Polonia Bytom

2. Miejsce: Bytom Miechowice, ul. Nickla 143a (wymiennikownia)

3. Termin: 17.12.2017r., godz. 9.00

4. Program:
Zapisy: godz. 9.00 – 9.45
Rozstawienie do tabel: godz. 9.45 – 10.00
Otwarcie: godz. 10.00
Rozpoczęcie gier: godz. 10.05

5. Warunki uczestnictwa:
Prawo startu mają:
-weterani/ki urodzeni w 1978r. i starsi - zrzeszeni w klubach Śląskiego Związku Tenisa Stołowego
-weterani/ki posiadający stały adres zameldowania w woj. Śląskim
-weterani/ki nie są zobowiązani do posiadania licencji okresowych na sezon 2017/2018

Kategorie wiekowe weteranów
40-49 lat - ur. 1969 – 1978
 50-59 lat - ur. 1959 – 1968
 60-64 lat - ur. 1954 – 1958
 65-69 lat - ur. 1949 - 1953
 70-74 lat - ur. 1944 - 1948
 75-79 lat - ur. 1939 – 1943
 80 i więcej - rocznik 1938 i starsi
Kategorie wiekowe weteranek
40-54 lat - ur. 1964-1978
55 i starsze - ur. 1963 i starsze
(w przypadku mniej niż 4 uczestników rozgrywamy jedną kategorię)

Zapisów do turnieju należy dokonywać na „Karcie zgłoszeniowej do zawodów ŚLZTS”, która znajduje się w zakładce „Druki” . 
2

6. Zasady rozstawienia i system rozgrywania:
Warunkiem rozegrania zawodów w danej kategorii jest udział co najmniej 4 osób. Jeżeli jest mniej niż 4 uczestników – dołącza się do najbliższej młodszej kategorii lub do najbliższej starszej, w przypadku najmłodszych na II WTK. Rozstawienie do tabel na podstawie Rankingu za I WTK weteranek i weteranów.. Zawodnicy, którzy nie posiadają żadnych punktów rankingowych będą losowani. System rozgrywek grupowy (każdy z każdym lub w dwóch grupach). Bądź do dwóch przegranych w zależności od ilości uczestników. Gry o poszczególne miejsca w zależności od czasu (decyzja należy do sędziego głównego).

Turniej zostanie rozegrany na ośmiu stołach.

7. Sprawy finansowe:
Wpisowe do Turnieju wynosi 15 zł

8. Nagrody:
Za miejsca I-IV wręczone zostaną dyplomy.

9. Zobowiązuje się zawodników do posiadania aktualnie ważnych badań lekarskich na sezon 2017/2018 lub złożenia podpisu na oświadczeniu o ich posiadaniu.
2017-12-14 06:53:00
ŚlZTS szuka trenera koordynatora kadry wojewódzkiej młodzików
Zarząd Śląskiego Związku Tenisa Stołowego (zwany dalej ŚlZTS) informuje zainteresowane osoby, iż przyjmuje zgłoszenia na stanowisko Trenera koordynatora kadry wojewódzkiej młodzików.

Wymagania wobec Kandydata:
- Opracowuje plany szkoleniowe zgrupowań i konsultacji kadry wojewódzkiej młodzików.
- Planuje ilość godzin treningu technicznego, ogólnorozwojowego, treningu technicznotaktycznego, treningu odnowy biologicznej.
- Prowadzi dokumentacje w postaci dziennika zajęć treningowych.
- Pełni dyżury porządkowo-wychowawcze podczas zgrupowań i wyjazdów szkoleniowych.
- Współorganizuje i prowadzi zajęcia kulturalno-oświatowe.
- Powołuje, przy współpracy z Szefem Wydziału Szkolenia, kadrę wojewódzką i prowadzi obserwację zawodników na WTKach.
- Powołuje trenerów klubowych lub sparing partnerów do współuczestniczenia w zgrupowaniach i konsultacjach.
- Składa sprawozdania zarządowi ŚlZTS ze zgrupowań i konsultacji.
- Powołuje radę zawodniczą na zgrupowaniach i konsultacjach.
- Opracowuje regulamin wyróżnień i kar.
- Prowadzi konsultacje z trenerami klubowymi zawodników kadry.
- Prowadzi dokumentacje związaną z kadrą zgodnie z wymaganiami Śląskiej Federacji Sportu.

Ponadto Kandydata na trenera koordynatora powinna cechować wysoka kultura osobista, pozytywny przykład osobisty, wiedza trenerska z tenisa stołowego. Musi być osobą obiektywną, sprawiedliwą, nie faworyzującą żadnej grupy zawodników ani żadnych klubów.

Wymagane dokumenty od Kandydata:
- CV
- List motywacyjny

Osoba do kontaktu:
- Robert Wielgosz, tel. 785 505 601

Złożenie dokumentów:
Dokumenty w postaci CV i Listu Motywacyjnego należy złożyć do dnia 20.12.2017 r. do godz. 12.00 w formie pisemnej na adres korespondencyjny biura ŚlZTS lub elektronicznie na adres biuro@slzts.pl

Rozmowa kwalifikacyjna:
Rozmowa kwalifikacyjna z Kandydatami, którzy złożą swoje dokumenty odbędzie się w dniu 22.12.2017 r. o godz. 11.00 w biurze ŚlZTS przy ul. Nickla 143A w Bytomiu.
2017-12-12 15:47:00
Zapraszamy na II WTK Amatorów i Amatorek
W sobotę 16 grudnia w Bytomiu odbędzie się II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Amatorów w tenisie stołowym.

komunikat:

1.    Organizator:
Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach

2.    Miejsce: Bytom-Miechowice, ul. Nickla 143a (sala sportowa-wymiennikownia)

3.    Termin: 16.12.2017r., godz. 09.00

4.    Program:
Zapisy:  godz.  9.00 - 13.00
Rozstawienie do tabel:  godz.  10.00 - 10.15
Otwarcie:  godz.  10.15
Rozpoczęcie gier:  godz.  10.20

5.    Warunki uczestnictwa:
Prawo startu mają:
Amatorzy - zawodnicy co najmniej od 2 lat nie posiadający licencji zawodniczej klubowej PZTS
(sezon 2015/2016 i 2016/2017);
Amatorzy - zawodnicy nigdy niezrzeszeni w PZTS.

Kategorie wiekowe amatorów:

Mężczyźni:
a/  amatorzy, do 21 lat, urodzeni 1997 i młodsi,
b/  amatorzy, w wieku 22-40 lat, urodzeni 1996-1978,
c/   amatorzy, w wieku 41-50 lat, urodzeni 1977-1968,
d/  amatorzy, w wieku 51-60 lat, urodzeni 1967-1958,
e/  amatorzy, w wieku pow. 60 lat, urodzeni 1957 i starsi.

Kobiety:
f/  amatorki do 21 lat, urodzone 1997 i młodsze,
g/  amatorki pow. 21 lat, urodzone 1996 i starsze.

6.    Zasady rozstawienia i system rozgrywania:
Warunkiem rozegrania zawodów w danej kategorii jest udział co najmniej 4 osób. Jeżeli jest mniej niż 4 uczestników - dołącza się do najbliższej młodszej kategorii lub do najbliższej starszej, w przypadku najmłodszych na I WTK.

Rozstawienie w II WTK zostanie przeprowadzone na podstawie wyników I WTK Amatorów. Zawodnicy, którzy nie posiadają żadnych punktów rankingowych będą losowani. System rozgrywek grupowy (każdy z każdym lub w dwóch grupach), bądź do dwóch przegranych w zależności od ilości uczestników.
Gry o poszczególne miejsca w zależności od czasu (decyzja należy do sędziego głównego). Turniej zostanie rozegrany na 8 stołach.

7.    Sprawy finansowe:
Wpisowe do WTK wynosi  15 zł.

8.    Nagrody:
Za miejsca I-III wręczone zostaną dyplomy.

9.    Zobowiązuje się zawodników do posiadania aktualnie ważnych badań lekarskich na sezon 2017/2018 lub złożenia podpisu na oświadczeniu o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na uprawianie tenisa stołowego.
 
2017-12-11 19:33:00
Mysłowice zapraszają na turniej
G R A N D   P R I X  
 
          Mysłowic w tenisie stołowym o puchar Prezydenta miasta Mysłowice
 
 
Organizator:
Klub Sportowy Mysław, Szkoła Sportowa w Mysłowicach.
 
Termin: 16.12.2017r. (sobota)
 
Miejsce: Mysłowice ul. Gwarków 1. ( hala Szkoły Sportowej)
 
Uczestnictwo: każdy chętny
 
Wpisowe: 5zł.
 
Kategorie: 2008r ur. i młodsi. 2005r. ur. i młodsi.2001r.ur. i młodsi. Osobno dziewczyny i osobno chłopcy. Dopuszcza się udział młodszych w kategoriach starszych oraz dziewczyn w kategoriach chłopców.
 
System rozgrywek: do dwóch przegranych meczy z grą o trzecie miejsce od tyłu drabinki.
Może być zmieniony w zależności od ilości zawodników w poszczególnych kategoriach.
 
W sezonie 2017/2018 zostanie rozegrane 3-4 turnieje. Na zakończenie najlepsze trzy zawodnika w każdej kategorii dostają dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. Do klasyfikacji końcowej nie liczy się  najsłabszy wynik.
 
Zawody rozpoczynają się: rocznik 2008 i 2005 godzina 9.00. rocznik 2001 – godzina 12.00
 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu oraz łączenia kategorii ( w zależności od ilości zawodników/czek startujących).
 
Gramy piłeczkami plastykowymi
 
 
Informacje udziela J.Fomin tel. 693-416-629
2017-12-11 14:58:00
Nasi zawodnicy na 2. GP Polski Juniorów i Juniorek
Agata Paszek zajęła 13. miejsce w 2. Grand Prix Polski Juniorów i Juniorek w tenisie stołowym. Była to najwyższa pozycja reprezentanta naszego województwa w tych zawodach. Na 15. miejscu sklasyfikowano Annę Kubiak, na 16. Natalię Szymczyk, a wśród juniorów Krzysztof Pawłowski uplasował się w przedziale 25-32. 

wyniki finałów:

juniorki:

WĘGRZYN Anna - WĘGRZYN Katarzyna 4:2 (9, -6, 7, -8, 4, 4)

juniorzy:
KULCZYCKI Samuel - WALASZEK Przemysław 4:3 (5, 8, -5, -8, -12, 8, 10)

klasyfikacje:

juniorki:

1. 00184 WĘGRZYN Anna 2001-01-09 KU AZS UE Wrocław dolnośląskie 230
2. 00185 WĘGRZYN Katarzyna 2001-01-09 KU AZS UE Wrocław dolnośląskie 210
3-4. 00742 MICHALAK Aleksandra 2001-07-06 MRKS Gdańsk pomorskie 190
00438 SZYMCZAK Julia 2000-09-22 UKS ATS Białystok podlaskie 190
5. 00723 SZCZUKA Agata 2000-12-28 LUKS Chełmno kujawsko-pomorskie 168
6. 00740 MIKLASZEWSKA Maja 2001-06-29 MRKS Gdańsk pomorskie 166
7. 00469 ZAKRZEWSKA Agata 2000-02-16 SCKiS HALS Warszawa mazowieckie 164
8. 02522 BARTOSZEK Julia 2001-06-11 KTS MOKSiR Zawadzkie opolskie 162
9. 00559 KOZIOŁ Sandra 2000-12-03 UKS DOJLIDY Białystok podlaskie 153
10. 00725 BŁAŻEJEWICZ Zuzanna 2001-01-13 LUKS Chełmno kujawsko-pomorskie 151
11. 00355 SOKOŁOWSKA Joanna 2001-03-15 KU AZS PWSIiP Łomża podlaskie 149
12. 09433 GRZEBSKA Aleksandra 2000-11-01 KS DEKORGLASS Działdowo warmińsko-mazurskie 147
13. 02637 PASZEK Agata 2001-10-21 JKTS Jastrzębie-Zdrój śląskie 133
14. 00964 GILEWSKA Dominika 2002-07-08 MKS JEDYNKA Łódź łódzkie 131
15. 02640 KUBIAK Anna 2004-11-05 JKTS Jastrzębie-Zdrój śląskie 129
16. 07918 SZYMCZYK Natalia 2003-04-15 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry śląskie 127
17. 00755 GARB Aleksandra 2001-10-09 KS GORCE Nowy Targ małopolskie 113
18. 00188 GAWORSKA Zuzanna 2003-04-30 KU AZS UE Wrocław dolnośląskie 111
19. 00451 ZIEMKIEWICZ Wiktoria 2000-04-01 GLKS Nadarzyn mazowieckie 109
20. 00756 KOWALCZYK Zuzanna 2003-08-27 KS GORCE Nowy Targ małopolskie 107
21-24. 00439 DYSZKIEWICZ Gabriela 2000-01-01 UKS ATS Białystok podlaskie 95
07880 FRANASZCZUK Klaudia 2002-04-07 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry śląskie 95
04868 JANIK Angelika 2000-01-09 KS PODWAWELSKI Kraków małopolskie 0
00896 KWIATKOWSKA Elżbieta 2003-01-24 MKS ROKITA Brzeg Dolny dolnośląskie 95
25-32. 00472 WIĘCKOWSKA Julia 2002-10-25 SCKiS HALS Warszawa mazowieckie 90
04881 PIETRZAK Agnieszka 2000-03-15 KS PODWAWELSKI Kraków małopolskie 90
07881 TOMECKA Julia 2002-09-05 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry śląskie 90
00562 JACKOWSKA Julia 2001-05-06 UKS DOJLIDY Białystok podlaskie 90
06213 LIS Martyna 2002-03-25 KS BOGORIA Grodzisk Mazowiecki mazowieckie 90
00897 CHRABĄSZCZ Milena 2002-11-19 MKS ROKITA Brzeg Dolny dolnośląskie 90
00917 GIERACH Katarzyna 2000-05-07 MLUKS DWÓJKA Rawa Mazowiecka łódzkie 90
00920 WRZOSEK Wiktoria 2004-03-17 MLUKS DWÓJKA Rawa Mazowiecka łódzkie 90
33-40. 08102 GAJEWSKA Natalia 2003-05-18 ATS CORNILLEAU Gliwice śląskie 85
01903 GACA Alicja 2000-01-30 ULKS Barcin kujawsko-pomorskie 85
05834 FILICZAK Ewa 2001-03-10 KS Mysław śląskie 85
00189 MATWISZYN Natalia 2000-06-02 KU AZS UE Wrocław dolnośląskie 85
00560 GRYKO Kamila 2002-02-11 UKS DOJLIDY Białystok podlaskie 85
00921 BRZĘCZEK Eliza 2000-02-16 MLUKS DWÓJKA Rawa Mazowiecka łódzkie 85
00453 BOŻEK Weronika 2000-09-01 GLKS Nadarzyn mazowieckie 85
02421 PŁOTKA Katarzyna 2000-07-25 KTS-K GOSRiT Luzino pomorskie 85
41-48. 01906 ŁOŻYŃSKA Agata 2000-07-05 ULKS Barcin kujawsko-pomorskie 80
02604 ALOT Nina 2001-08-26 niestowarzyszony pomorskie 80
00192 GIRULSKA Julia 2002-03-11 KU AZS UE Wrocław dolnośląskie 80
00558 MIELNICKA Weronika 2000-12-05 UKS DOJLIDY Białystok podlaskie 80
01244 DANAJ Natalia 2000-02-04 SMS Włodawa lubelskie 80
00696 KRÓLIKOWSKA Katarzyna 2003-09-23 GMKS STRZELEC Frysztak podkarpackie 80
07524 SUŁEK Zuzanna 2003-11-17 LKTS Luboń wielkopolskie 80
06180 BĄK Magdalena 2000-04-29 UKS WARTA Kostrzyn nad Odrą lubuskie 80
49-56. 00074 WÓJCIK Julia 2000-04-12 LZS VICTORIA Chróścice opolskie 76
07343 SZTWIERTNIA Ilona 2004-12-06 KS BRONOWIANKA Kraków małopolskie 76
00515 SOKOŁOWSKA Gabriela 2002-11-06 ZKS Drzonków lubuskie 76
02422 PŁOTKA Magda 2001-12-04 KTS-K GOSRiT Luzino pomorskie 76
05375 SOBOLSKA Julia 2001-11-05 GKS GORZOVIA Gorzów Wielkopolski lubuskie 76
00350 PARUSZEWSKA Aleksandra 2000-02-22 SKTS Sochaczew mazowieckie 76
05304 KAWIAK Marta 2003-04-28 MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda warmińsko-mazurskie 76
07528 ZIELIŃSKA Maja 2001-03-30 LKTS Luboń wielkopolskie 76
57-64. 07914 RAZAKOWSKA Estera 2002-03-28 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry śląskie 74
06631 JAKONIUK Gabriela 2002-02-02 KS SYGNAŁ Lublin lubelskie 74
00706 PELCZAR Weronika 2001-08-09 KSTS Krosno podkarpackie 74
00389 MOTYKA Martyna 2001-01-30 UKS GIM-TIM 5 Stalowa Wola podkarpackie 0
02543 PRZYGODA Klaudia 2002-07-12 KTS MOKSiR Zawadzkie opolskie 74
04329 KORNACKA Oliwia 2002-11-28 UKS RETURN Piaseczno mazowieckie 74
00283 ARCHACKA Julia 2003-01-21 LUKS WARMIA Lidzbark Warmiński warmińsko-mazurskie 74
03358 KRÓL Natalia 2001-02-18 KS FENIKS Jaworznia świętokrzyskie 74

juniorzy:
1. 00005 KULCZYCKI Samuel 2002-08-09 ASTS OLIMPIA-UNIA Grudziądz kujawsko-pomorskie 230
2. 00556 WALASZEK Przemysław 2000-05-25 UKS DOJLIDY Białystok podlaskie 210
3-4. 00496 WACHOWIAK Łukasz 2000-09-02 ZKS Drzonków lubuskie 190
00003 DZIADEK Kamil 2000-03-21 ASTS OLIMPIA-UNIA Grudziądz kujawsko-pomorskie 190
5. 00008 KUBIK Maciej 2003-02-10 ASTS OLIMPIA-UNIA Grudziądz kujawsko-pomorskie 168
6. 00004 GRELA Artur 2000-06-21 ASTS OLIMPIA-UNIA Grudziądz kujawsko-pomorskie 166
7. 00618 PETAŚ Kacper 2000-07-15 MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda warmińsko-mazurskie 164
8. 00327 WITKOWSKI Jakub 2001-09-06 KS AZS AWFiS Gdańsk pomorskie 162
9. 00325 ZANDECKI Jan 2001-01-20 KS AZS AWFiS Gdańsk pomorskie 153
10. 00504 WERNER Jakub 2000-12-07 ZKS Drzonków lubuskie 151
11. 00508 DZIUBA Patryk 2003-05-07 ZKS Drzonków lubuskie 149
12. 00958 MIASTOWSKI Maksymilian 2003-05-04 KS DEKORGLASS Działdowo warmińsko-mazurskie 147
13. 06708 WIŚNIEWSKI Karol 2000-08-24 KSTS Krosno podkarpackie 133
14. 08540 MISZKURKA Jakub 2001-02-06 SCKiS HALS Warszawa mazowieckie 131
15. 04063 KOLASA Szymon 2003-04-12 KS GORCE Nowy Targ małopolskie 129
16. 08541 SZALIŃSKI Mikołaj 2000-11-25 SCKiS HALS Warszawa mazowieckie 127
17. 00500 NAJDER Szymon 2001-05-28 ZKS Drzonków lubuskie 113
18. 00497 JANKOWSKI Jakub 2002-02-11 ZKS Drzonków lubuskie 111
19. 02605 DUDZICZ Adam 2001-11-30 MRKS Gdańsk pomorskie 109
20. 01036 WOJTYŁA Norbert 2001-12-13 LKS ODRA Głoska dolnośląskie 107
21-24. 00510 LIGOWSKI Kacper 2001-08-04 ZKS Drzonków lubuskie 95
00929 KWAPIŚ Kuba 2003-05-30 MLUKS DWÓJKA Rawa Mazowiecka łódzkie 95
05278 KUŹMICZ Jakub 2000-05-22 MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda warmińsko-mazurskie 95
00959 LEWANDOWSKI Patryk 2003-07-28 KS DEKORGLASS Działdowo warmińsko-mazurskie 95
25-32. 06553 BALCERZAK Dawid 2000-01-26 KS STELLA Gniezno wielkopolskie 90
00505 KOPECKI Andrzej 2002-08-22 ZKS Drzonków lubuskie 90
01648 SOKOŁOWSKI Łukasz 2002-07-14 KS SPÓJNIA Warszawa mazowieckie 90
01689 SEROKA Szymon 2001-11-30 KTS Krościenko Wyżne podkarpackie 90
00328 MAŁACHOWSKI Michał 2002-08-12 KS AZS AWFiS Gdańsk pomorskie 90
03593 MATKOWSKI Jakub 2003-10-15 KU AZS UE Wrocław dolnośląskie 90
07639 BIELECKI Patryk 2004-12-06 KS HEKSA Niedrzwica Duża lubelskie 90
00765 PAWŁOWSKI Krzysztof 2001-10-21 UKTS SOKÓŁ Orzesze śląskie 90
33-40. 07982 KOSMAL Dawid 2004-04-12 UKS PŁOMIEŃ Limanowa małopolskie 85
00621 CHRZĄSZCZ Wojciech 2000-03-24 MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda warmińsko-mazurskie 85
06554 SAŁAMASZEK Dariusz 2000-05-19 KS STELLA Gniezno wielkopolskie 85
02621 CZERWIŃSKI Bartosz 2001-02-16 MRKS Gdańsk pomorskie 85
08264 REPKE Mateusz 2001-01-09 UKS DOJLIDY Białystok podlaskie 85
00498 KORCZAK Damian 2003-09-06 ZKS Drzonków lubuskie 85
06672 PEREK Nikodem 2000-04-07 MKS KSOS Kraków małopolskie 85
07990 SUŁKOWSKI Bartosz 2002-03-30 UKS PŁOMIEŃ Limanowa małopolskie 85
41-48. 00499 ZALEWSKI Mateusz 2005-11-20 ZKS Drzonków lubuskie 80
08263 OLSZEWSKI Marcin 2001-04-01 UKS DOJLIDY Białystok podlaskie 80
00976 FRONTCZAK Artur 2002-06-27 MKS JEDYNKA Łódź łódzkie 80
00503 KRZYWNIAK Jakub 2002-07-01 ZKS Drzonków lubuskie 80
00430 RADŁO Szymon 2001-03-24 TTS POLONIA Bytom śląskie 80
05111 MAJCHER Michał 2000-04-08 STS ORLICZ 1924 Suchedniów świętokrzyskie 80
02098 MAJCHRZAK Aleksander 2004-11-21 KS GWIAZDA Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 80
03950 DRZEWIECKI Łukasz 2001-07-31 MKS LEWART AGS Lubartów lubelskie 80
49-56. 06757 KEMPA Mateusz 2000-01-11 MUKS JEDYNKA Pszów śląskie 76
03954 KOWALCZYK Bartosz 2002-05-12 MKS LEWART AGS Lubartów lubelskie 76
02262 BERNACKI Patryk 2003-04-10 PIKTS WOBISTAL Piotrków Trybunalski łódzkie 76
04205 JADACH Oskar 2002-11-11 LZS SKS Raszówka dolnośląskie 76
01245 HAMZIUK Kamil 2000-08-26 SMS Włodawa lubelskie 76
03261 MICHALSKI Piotr 2003-07-15 KTS Wysokie Mazowieckie podlaskie 76
07334 GÓRECKI Wojciech 2002-10-08 KS BRONOWIANKA Kraków małopolskie 76
06758 KOWOL Marek 2000-10-08 MUKS JEDYNKA Pszów śląskie 76
57-64. 02531 MALECHA Maciej 2001-08-13 KTS MOKSiR Zawadzkie opolskie 74
03465 ZAREMBA Marcin 2002-06-14 LZS Żywocice opolskie 74
07374 CIOSEK Szymon 2001-07-05 LUKS RADOŚĆ Porzecze świętokrzyskie 74
04539 KOSIŃSKI Dawid 2001-12-16 UKS ZALEW Stepnica zachodniopomorskie 74
00002 CIOŁKOWSKI Paweł 2002-11-20 ASTS OLIMPIA-UNIA Grudziądz kujawsko-pomorskie 74
01310 PYRA Kacper 2002-05-03 VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin zachodniopomorskie 74
01638 KLEPKO Jan 2000-10-19 KS SPÓJNIA Warszawa mazowieckie 74
01642 MOLIŃSKI Kacper 2000-12-25 KS SPÓJNIA Warszawa mazowieckie 74
2017-12-10 20:10:00
Superliga Tenisa Stołowego: Polonia Bytom zaprasza na mecz .
We wtorek 05.12.2017 r.  o godzinie  18 00 w Hali na Skarpie przy ul.  ul. Frycza Modrzewskiego 5aw Bytomiu, podopieczni  Michała zmierzą się z Morlinami  Ostróda reprezentowanymi przez Dmitrija Prokopcova, Kacpera  Petaśia i Bartosza Sucha  . 
Dla drużyny z Bytomia to ostatnia w tym roku okazja do zdobycia cennych punktów  potrzebnych do utrzymania w superlidze . Prosimy  o gorący doping.

Z okazji Mikołajek wstęp  bezpłatny
2017-12-05 11:36:00
​Karolina Zając i Robert Floras wygrali II WTK Seniorów!

Karolina Zając (KU AZS AJD Częstochowa)
i Robert Floras (TTS POLONIA Bytom) wygrali II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Seniorów i Seniorek w tenisie stołowym. Zawody odbyły się w Jastrzębiu-Zdroju.

klasyfikacje:

kobiety:

1. ZAJĄC Karolina 1997-05-30 00167 KU AZS AJD Częstochowa 90
2. ZAWADZKA Emilia 1997-03-28 08135 ATS CORNILLEAU Gliwice 85
3. MŁYNEK Natalia 1998-04-05 07909 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry 81
4. TOKARCZYK Karolina 1998-03-07 00180 RKS CUKROWNIK Chybie 77
5. PASZEK Agata 2001-10-21 02637 JKTS Jastrzębie-Zdrój 74
6. SZYMURA Wiktoria 2000-01-15 08468 ATS CORNILLEAU Gliwice 72
7. HETNAŁ SANDRA 1999-09-03 00179 RKS CUKROWNIK Chybie 70
8. RUSIN Anna 1988-04-12 08125 ATS CORNILLEAU Gliwice 68
9-12. OCHMAN Agnieszka 1995-03-03 07911 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry 62
TOMECKA Julia 2002-09-05 07881 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry 62
MAZUR Magdalena 1991-03-19 00178 RKS CUKROWNIK Chybie 62
FILICZAK Ewa 2001-03-10 05834 KS Mysław 62
13-16. NAROLEWSKA Monika 1992-07-10 00175 RKS CUKROWNIK Chybie 53
SZYMCZYK Natalia 2003-04-15 07918 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry 53
FRANASZCZUK Klaudia 2002-04-07 07880 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry 53
KAŁUŻNY Laura 2004-03-07 02642 JKTS Jastrzębie-Zdrój 53
17-24. SOŁTYSIK Sylwia 1999-09-04 07916 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry 40
RAKOWSKA Karolina 2002-04-21 00169 KU AZS AJD Częstochowa 40
KANIECKA Dorota 1988-12-01 08108 ATS CORNILLEAU Gliwice 40
CIESIELSKA Agata 1997-12-21 07108 SKS SPARTAKUS Gliwice 40
KULA Aneta 1997-04-19 06750 KŚ AZS POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Gliwice 40
JANUŚ Karolina 1999-03-23 01852 PSKS BESKIDY Bielsko-Biała 40
PASZEK Aleksandra 1991-07-10 07912 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry 40
FALARZ Kinga 1997-11-12 00165 KU AZS AJD Częstochowa 40
25-32. WYROBEK Sabina 1992-04-06 2638 JKTS Jastrzębie-Zdrój 25
SZABAT Patrycja 2001-10-06 154 KKS KOLEJARZ Gliwice 25
WRZOSEK Diana 1998-09-22 5599 KU AZS AJD Częstochowa 25
KRAWCZYK Kinga 2002-03-03 6983 ULKTS Pszczyna 25
TOMCZAK Weronika 2004-05-25 2641 JKTS Jastrzębie-Zdrój 25
RAZAKOWSKA Estera 2002-03-28 7914 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry 25
LEWANDOWSKA Weronika 2000-09-03 1803 AKS Mikołów 25
MIKA Patrycja 1997-02-20 7908 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry 25
33-38. KLOCZKOWSKA Nadia 2003-12-13 02647 JKTS Jastrzębie-Zdrój 17
STANISŁAWSKA Sandra 1995-10-09 07661 KU AZS UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Katowice 17
STASZCZAK Zuzanna 2002-06-21 01857 PSKS BESKIDY Bielsko-Biała 17
KNAP Julia 1993-06-23 07167 UKS HURAGAN Sosnowiec 17
JANUŚ Weronika 1999-03-23 01853 PSKS BESKIDY Bielsko-Biała 17
GAJEWSKA Natalia 2003-05-18 08102 ATS CORNILLEAU Gliwice 17

mężczyźni:
1. FLORAS Robert 1992-07-13 00414 TTS POLONIA Bytom 90
2. MASŁOWSKI Jakub 1996-01-10 00417 TTS POLONIA Bytom 85
3. TRELA Mateusz 1990-05-27 07178 UKS HURAGAN Sosnowiec 81
4. KWODAWSKI Bartosz 1980-04-09 00420 TTS POLONIA Bytom 77
5. STEUER Dariusz 1981-09-19 08009 ATS Ligota Łabędzka 74
6. KĄDZIELA Marek 1982-03-08 00419 TTS POLONIA Bytom 72
7. GRELA Paweł 1998-10-17 00762 UKTS SOKÓŁ Orzesze 70
8. WRÓBEL Dariusz 1990-10-01 00760 UKTS SOKÓŁ Orzesze 68
9-12. WASILEWSKI Damian 1987-12-06 00761 UKTS SOKÓŁ Orzesze 62
KLIMCZOK Mateusz 1990-07-03 08506 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry 62
SZOŁTYSEK Artur 1971-08-15 00763 UKTS SOKÓŁ Orzesze 62
PIOTROWSKI Tadeusz 1963-11-07 00264 KS VIRET CMC Zawiercie 62
13-16. SIWIEC Michał 1997-07-13 05638 LITS MEBLE ANDERS Żywiec 53
KAPIK Krzysztof 1999-05-03 00269 KS VIRET CMC Zawiercie 53
GLANOWSKI Jakub 1987-09-30 00268 KS VIRET CMC Zawiercie 53
TWARDOWSKI Szymon 1997-10-03 07179 UKS HURAGAN Sosnowiec 53
17-24. KOTWICA Dawid 1988-05-15 08898 LKS STRAŻAK Mikołów 40
PAPAŁA Jakub 1999-06-16 01805 AKS Mikołów 40
BAJER Kamil 1996-07-11 05828 KS Mysław 40
BARTUSIK Marek 1992-03-24 07889 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry 40
BALCERZAK Marcin 1998-03-26 00416 TTS POLONIA Bytom 40
SOWA Bartosz 1994-12-24 04733 UKS QUO VADIS Makoszowy 40
MICHALSKI Jakub 1990-02-10 05530 UKS IKAR Mierzęcice 40
TOMICKI Jarosław 1980-11-17 00945 BISTS Bielsko-Biała 40
25-32. KUMOR Michał 1994-03-04 00278 KS VIRET CMC Zawiercie 25
RAMENDA Adam 1995-10-08 01849 MKS Czechowice-Dziedzice 25
KOMANDZIK Rafał 1999-04-22 01804 AKS Mikołów 25
RADŁO Szymon 2001-03-24 00430 TTS POLONIA Bytom 25
STEFANIAK Michał 2000-10-03 08130 ATS CORNILLEAU Gliwice 25
MUGOWSKI Arkadiusz 2002-06-15 06749 KŚ AZS POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Gliwice 25
STECYSZYN Jakub 2003-04-15 03923 TS KUŹNIA MARTEX Rybnik 25
KOCHAŃCZYK Łukasz 2001-02-23 01791 AKS Mikołów 25
33-44. FABIŚ Adrian 1998-02-11 08048 UKS DĄBROWIAK Dąbrowa Górnicza 17
BABICZ Adam 1999-02-08 07163 UKS HURAGAN Sosnowiec 17
SKÓRSKI Michał 1999-11-12 07174 UKS HURAGAN Sosnowiec 17
GRABSKI Dawid 1987-07-22 01847 MKS Czechowice-Dziedzice 17
WIECHEĆ Adrian 2001-08-20 02598 LKS LESZNIANKA Leszna Górna 17
ELIASZ Adrian 1981-04-25 00027 UKS DĄBROWIAK Dąbrowa Górnicza 17
IDACZYK Dominik 2002-03-31 07900 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry 17
BADURA Artur 1986-10-31 03672 LKS GROM-ZŁOTA DAMA Poczesna 17
LIBISZEWSKI Grzegorz 2001-09-04 02591 LKS LESZNIANKA Leszna Górna 17
CZAPLA Kamil 2002-01-03 07892 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry 17
DZIEMBAŁA Dominik 1996-06-28 02587 LKS LESZNIANKA Leszna Górna 17
WALARUS Dariusz 1974-04-03 02597 LKS LESZNIANKA Leszna Górna 17
2017-12-04 15:30:00