Aktualności

Anna Kubiak i Natalia Szymczyk ćwierćfinalistkami Drużynowych Mistrzostw Europy!

Jesteśmy dumni z naszych dziewczyn po ME Juniorów!
 
Zakończyły się Mistrzostwa Europy Juniorów w Varażdinie ( Chorwacja ), w których z bardzo dużymi sukcesami wystąpili polscy juniorzy i polskie juniorki. Wyniki są ogólnie znane. Gratulujemy całej naszej ekipie wraz z trenerami.

W gronie, które reprezentowało Polskę wystąpiły dwie, a właściwie trzy śląskie juniorki : Anna Kubiak (JKTS Jastrzębie-Zdrój),
Natalia Szymczyk MKS Skarbek Tarnowskie Góry  oraz Ilona Sztwietnia, która też jest nasza, choć obecnie gra w Bronowiance Kraków, ale pochodzi z Lesznej Górnej przy czeskiej granicy.


Z naszej trójki najwięcej nagrała się Ilona Sztwietnia, która zaliczyła bardzo dobry występ, ma też najdłuższy staż, jeśli chodzi o międzynarodowe występy.
Ania Kubiak po raz drugi wystąpiła w Mistrzostwach Europy, bo przedtem reprezentowała Polskę podczas ostrawskich Mistrzostw.

Natalia Szymczyk w tym gronie była debiutantką, ale z pewnością cieszy ją fakt, że mogła reprezentować Polskę.

Wszystkie trzy dziewczyny do wysokiej formy i wyników doszły dzięki olbrzymiej pracy wykonanej przez nie same, ich trenerów, Rodziców, ale też dzięki Śląskiemu Związkowi Tenisa Stołowego, który przez wiele lat tworzy spójne systemy rozgrywek, organizuje tysiące zawodów, no i potrafi przyciągnąć rzesze śląskiej młodzieży do uprawiania tenisa stołowego.

Z tej spójności z biegiem lat wyrastają prawdziwe perełki i takimi z pewnością są nasze trzy dziewczyny.
Gratulujemy startów pod polską banderą, wiemy, że ambicje naszych dziewczyn są olbrzymie i liczyły na dużo więcej, ale wiemy też, że tak właściwie to całe życie jest dopiero przed nimi i z pewnością osiągną jeszcze dużo większe sukcesy. Trzeba tylko dalej podążać obraną drogą, gdyż macie w sobie jeszcze olbrzymie rezerwy i trzeba je po prostu wydobyć i uruchomić dla Polski, dla Śląska.

relacja: mgr inż. Roman Fajkus 
Zdjęcia: ETTU

 
2021-07-27 16:03:00
Ukonstytuowanie Zarządu Śląskiego Związku Tenisa Stołowego


W dniu 21.07.2021r. ma pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się nowy Zarząd Śląskiego Związku Tenisa Stołowego, wybrano również Przewodniczących Wydziałów Związku. 

 
Skład Zarządu 2021 - 2025  
mgr inż. Robert Wielgosz Prezes Zarządu
inż. Dariusz Steuer Wiceprezes Zarządu ds. sportowych / Przewodniczący Wydziału Rozgrywek
mgr inż. Roman Fajkus Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjnych i promocji
mgr Szymon Mitręga Skarbnik
mgr Jurij Fomin Członek Zarządu /Przewodniczący Wydziału Szkolenia
Stefan Kostur Członek Zarządu / Przewodniczący Wydziału Spraw Sędziowskich
mgr Sebastian Krupa Sekretarz 
Skład nowo wybranej komisji rewizyjnej oraz deleatów na Walny Zjazd Polskiego Związku Tenisa Stołowego można sprawdzić w zakładce 
Władze Śląskiego Związku Tenisa Stołowego
  

 
2021-07-23 11:34:00
Informacje organizacyjne dot. wyjazdu na letnie zgrupowanie Kadry Śląska w Gdańsku

Wszystkich kadrowiczów obligujemy do zapoznania się z komunikatem organizacyjnym dot. wyjazdu na letnie zgrupowanie Kadry Śląsku w Gdańsku.

Komunikat Organizacyjny 
 
Szczegółowych informacji dotyczących zgrupowań juniorów i kadetów udziela Przewodniczący Wydziału Szkolenia ŚLZTS Yuriy Fomin – tel. 693 416 629, adres email: j.fomin69@gmail.com.
 
Szczegółowych informacji dotyczących zgrupowań młodzików i młodziczek udziela trener – koordynator ŚLZTS Wacław Suchecki- tel.600 276 132, adres e-mail suchecki2@wp.pl
 
 
2021-07-15 10:58:00
Zgłoszenia do Rozgrywek Ligowych w Sezonie 2021/2022


Informujemy, że do dnia  19.07.2021r będą trwały zgłoszenia do rozgrywek ligowych w sezonie 2021/2022 (dotyczy drużyn wyczynowych i amatorskich). 

Zgłoszenia do rozgrywek ligowych

Zgłoszenia drużyn na sezon 2021/2022 należy dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  19.07.2021r.  zgodnie  z poniższymi zasadami.
 
Zgłoszenia  dokonujemy  poprzez  dokonanie  stosownych  opłat  zgodnych  z przedstawionym poniżej cennikiem i uchwałą zarządu ŚlZTS  oraz  przesłanie na adres biuro@slzts.pl  uzupełnionej klubowej karty ewidencyjnej na sezon 2021/2022 wraz z załącznikami udostępnionymi do pobrania poniżej:
 
Do dnia 19 Lipca 2021 przesłać należy:

klubową kartę Ewidencyjną na sezon 2021/2022
- formularz zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną 
- formularz zgody na wysyłanie faktur drogą elektroniczną

- Potwierdzenie dokonania przelewu (za wpisowe do poszczególnych lig)

Do dnia 10.09.2021r. przesłać należy: 

- zgody na wykorzystanie  wizerunku,
- zgody na upublicznianie wizerunku dziecka, 
- zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
- zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

 
Brak wszystkich  wspomnianych wyżej załączników lub niepełne ich uzupełnienie lub/i nieprzesłanie ich we wskazanym terminie czyni rejestrację nieskuteczną. 


 
Zgłoszenia w przypadku nowych członków ŚlZTS
 
Kluby, które dotychczas nie były członkami ŚlZTS i pragną przystąpić do rozgrywek w   sezonie   2021/2022  poza wymienionymi wyżej załącznikami   dodatkowo   mają   obowiązek opłacenia składki członkowskiej w wysokości 150,00 złotych oraz przesłania  wypełnienionych i kompletnych dokumentów:

 Deklaracji Przystąpienia  do  ŚlZTS,  
  

- Potwierdzenia dokonania przelewu składki członkowskiej,
 
- aktualnego odpisu Statutu i Rejestru Sądowego (KRS lub innego rejestru   stowarzyszeń   lub   innych   podmiotów)   

Brak wspomnianych załączników lub niepełne ich uzupełnienie lub/i nieprzesłanie ich we wskazanym terminie czyni rejestrację nieskuteczną.


Cennik opłat za rozgrywki ligowe  w sezonie 2021/2022 dostępny jest w komunikacie organizacyjnym. 

Zgłoszenia do rozgrywek ligowych w sezonie 2021/2022
 
Faktury  za   w/w   opłaty  zostaną   przesłane drogą elektroniczną  do 14 dni od momentu dokonania rejrestracji,  z  tego  względu  prosimy  o  obowiązkowe    podanie aktualnego  kontaktowego adresu email w klubowej karcie ewidencyjnej.

Przelewu należy dokonać na rachunek bankowy: 
 mBank S.A. 07 1140 2004 0000 3102 8104 3235 

W tytule przelewu należy wpisać nazwę drużyn za które dokonuje się opłaty: 

"np. KTS Gliwice - wpisowe do ligi okręgowej"

W przypadku zgłaszania kilku drużyn prosimy o ich wymienienie w tytule przelewu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem email: biuro@slzts.pl 

Szczegółowych informacji dotyczących reorganziacji rozgrywek ligowych udziela Przewodniczący Wydziału Rozgrywek Dariusz Steuer pod numerem telefonu 607 442 978
2021-07-08 16:21:00
Wyniki we współzawodnictwie sportowym w sezonie 2020/2021


Wszystkie kluby prosimy o zapoznanie się z komunikatami organizacyjnymi dotyczącymi rozdania złotych punktów za sezon 2020/2021 oraz z wynikami współzawodnictwa sportowego w sezonie 2020/2021.

Komunikatu Zarządu ŚLZTS w sprawie rozdania złotych punktów za sezon 2020/2021

Komunikat Zarządu ŚLZTS w sprawie wydania nagród finansowych dla medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski w sezonie 2020/2021

Wyniki we współzawodnictwie sportowym w kategoriach Młodzieżowych w sezonie 2020/2021

Wyniki we współzawodnictwie sportowym w kategoriach Seniorskich w sezonie 2020/2021

Wyniki we współzawodnictwie sportowym (łącznie ) w sezonie 2020/2021

Rozdanie nagród finansowych oraz złotych punktów nastąpi w dniu 10.07.2021 roku podczas Zwyczajnego Sprawozdawczo - Wyborczego zebrania Delegatów Śląskiego Związku Tenisa Stołowego. 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt  biurem ŚLZTS pod numerem telefonu 733 555 723 oraz pod adresem email: biuro@slzts.pl 

 
2021-07-07 12:53:00
Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Śląskiego Związku Tenisa Stołowego 2021 - Wyniki


Informujemy, że w dniu 10 Lipca 2021 roku w Gliwicach odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Śląskiego Związku Tenisa Stołowego.

 
W załączeniu znajdziecie Państwo pismo Zarządu Śląskiego Związku Tenisa Stołowego, wraz ze stosowną uchwałą, w sprawie zwołania Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów Śląskiego Związku Tenisa Stołowego na 10 lipca 2021 roku, na godz. 10:00 w Gliwicach.
 
 
Zarząd postanowił umieścić wszystkie dokumenty na stronie internetowej związku w zakładce Aktualności pn. „Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów 2021”. 
 

Uchwała o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów

Upoważanienie do reprezentacji 


Porządek Obrad - Projekt 

Regulamin Obrad i Wyborów - Projekt

Projekt Statutu ŚLZTS

Uchwała Komisji Rewizyjnej 

Sprawozdanie Finansowe za rok 2019 

Sprawozdanie Finansowe za rok 2020

Merytoryczne Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2019

Merytoryczne Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2020

Wyniki :
 
W wyborach na prezesa ŚLZTS , kandydat Robert Wielgosz uzyskał 31 głosów zostając na kolejną kadencję Prezesem Śląskiego Związku Tenisa Stołowego.

W głosowaniu  do Zarządu ŚLZTS wybrano 6 członków. W składzie Zarządu ŚLZTS znaleźli się: Dariusz Steuer, Stefan Kostur, Yuriy Fomin, Sebastian Krupa, Szymon Mitręga oraz Roman Fajkus.

W głosowaniu do komisji rewizyjnej wybrano 3 osoby. W składzie komisji znaleźli się: Wiesław Pięta, Jerzy Schreiber oraz Wojciech Drwięga.

Za rok 2019 i 2020 delegaci walnego zebrania ŚLZTS udzielili Zarządowi ŚLZTS absolutorium. 

W wyborach na walny zjazd delegatów PZTS wybrano 10 Kandydatów. Status delegata uzyskali: Robert Wielgosz, Roman Fajkus, Dariusz Steuer, Paweł Mazur, Stefan Kostur, Marian Michalski, Paweł Gąsiorski, Stanisław Szydło, Wiesław Pięta, Yuriy Fomin. Rezerwowymi delegatami zostali Yuriy Fomin oraz Roman Fajkus.

Szczegółowa dokumentacja z zebrania zostanie udostępniona niezwłocznie po jej opracowaniu. 

 

 
2021-06-25 16:45:00
Podsumowanie Rozgrywek I - Ligi Kobiet i Mężczyzn


 
Awans MKS Lucrum Skarbek Tarnowskie Góry do Ekstraklasy Kobiet oraz 3 miejsce BISTS Bielsko-Biała w rozgrywkach I Ligi Mężczyzn to największe sukcesy drużyn z Województwa Śląskiego na szczeblu rozgrywek I Ligi Kobiet i Mężczyzn. 
 
W rozgrywkach I Ligi Kobiet w sezonie 2020/2021 województwo Śląskie reprezentowały 3 drużyny.
 
Największy sukces w sezonie osiągnął młody zespół MKS Skarbek Tarnowskie Góry, który zajmując drugie miejsce w rozgrywkach ligowych , przebojem wdarł się Ekstraklasy Kobiet.   
 
Bezpieczne utrzymanie w rozgrywkach I Ligi Kobiet zapewnił sobie zespół RKS Cukrownik S.Instal Chybie , który zajął bezpieczne 5 miejsce w tabeli. 

Dość dramatycznie przebiegały rozgrywki dla tegorocznego beniaminka KTS Gliwice.  Pierwszy rok wystepów na zapleczu ogólnopolskiej elity zakończył się dla zawodniczek tego klubu koniecznością występu w barażach o otrzymanie w rozgrywkach 1 ligi kobiet. Po dramatycznym dwumeczu Gliwiczankom udało się utrzymać w rozgrywkach I ligi. 
 
Na pochwałę zasługują również zawodniczki JKTS II Jastrzębie-Zdrój, które po zwycięzcie w rozgrykwach II Śląsko-Opolskiej II Ligi Kobiet , mimo porażki w pierwszym spotkaniu barażowym brawurowo wygrały spotkanie na własnej hali i w sezonie 2021/2022 dołączą do rozgrywek I Ligi Kobiet.  
 
Największy sukces w sezonie 2020/2021 w rozgrywkach I ligi Mężczyzn odniósł zespół BISTS Bielsko-Biała, który w sezonie 2020/2021 znalazł się na najniższym stopniu ligowego podium. 
 
Na czwartym miejscu, po dobry sezonie uplasował się Gliwicki KTS Gliwice prowadzony przez Dariusz Steuera. 
 
Bezpiecznie w rozgrywkach I Ligi Mężczyzn utrzymały się również zespoły UKS Dąbrowiak Dąbrowa Górnicza - miejsce 6 oraz drugi zespół
TTS Polonii Bytom, który zakończył rywalizację na miejscu 7.   
 
Wszystkim drużynom gratulujemy sukcesów i dziękujemy za reprezentowanie województwa Śląskiego na szczeblu 1 - ligi kobiet i mężczyzn.

2021-06-23 13:17:00
Podsumowanie Rozgrywek Ekstraklasy Kobiet i Lotto Superligi Mężczyzn


Zespół 
Bebetto AZS UJD Częstochowa został brązowym Medalistą Mistrzostw Polski. W półfinale po walce akademiczki uległy zespołowi Enea Siarkopol Tarnobrzeg. 
 

Po zdecydowanym zwycięstwie w pierwszym spotkaniu 3:0 zespół z Tarnobrzega natrafił na silny opór ze strony akademiczek , które były bliskie sprawienia niespodzianki. 

Niewiele brakowało, aby to częstochowianki cieszyły się z triumfu w drugim spotkaniu fazy półfinałowej. Po trzech pojedynkach sobotniego meczu zespół spod Jasnej Góry prowadził bowiem 2:1 i w czwartym spotkaniu dnia Roksana Załomska wygrywała już 2:0 w setach i 9:2 w trzeciej odsłonie w pojedynku przeciwko Viktorii Pavlovich. Ostatecznie podopieczna Piotra Strusia uległa Białorusince 2:3.

Mimo porażki z defensywnie grającą Pavlovich, Roksana Załomska zostawiła po sobie dobre wrażenie w ostatnim meczu sezonu Bebetto AZS UJD Częstochowa. Zawodniczka klubu ze Śląska pokonała bowiem w trzech setach Elizabetę Samarę. Jedno „oczko” dla częstochowianek zainkasowała także Tetyana Bilenko po zwycięstwie nad Agatą Zakrzewską.

 Bebetto AZS UJD Częstochowa i SKTS Sochaczew sezon 2020/2021 kończą z brązowymi medalami!  


Zespół 3s Polonia Bytom prowadzony przez Michała Napierałę w sezonie 2020/2021 miał na celu przedewszystkim utrzymanie się w krajowej elicie. I zadanie to zrealizował w stu procentach.  Bytomianie zakończyli rozgrywki na 7 miejscu (2 miejsce w grupie spadkowej). Wielka w tym zasługa stabilnie grającego Roberta Florasa, który dodatkowo do dorobku medalowego Polonii dodał dwa medale Indywidualnych Mistrzostw Polski w grze pojedycznej i podwójnej oraz srebrny medal w grze mieszanej.
 

Zespół Michała Napierały wygrał również Wojewódzki Finał Pucharu Polski na Śląsku, niestety pucharowe rozgrywki ogólnopolskie nie były kontynuowane  uwagi na pandemię Covid - 19. 

Serdeczne gratulacje dla władz klubów i zawodników.   

W ogólnopolskiej elicie nie udało się utrzymać zespołowi JKTS Jastrzębie - Zdrój. Mimo zdobycia 3 srebrnych medali w 33. Młodzieżowych Mistrzostwach Polski oraz w Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów (1 brązowy medal w grze pojedynczej juniorek, 1 brązowy medal w grze podwójnej juniorek i 4 brązowych medali w grze drużynowej) i zwycięstwa w Wojewódzkim Finale Pucharu Polski Kobiet zawodniczki z Jastrzębia-Zdroju zagrają w sezonie 2021/2022 w 1 lidze kobiet. Klubowi z Jastrzębia-Zdroju dziękujemy za reprezentowanie Województwa Śląskiego w najwyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2020/2021r. 
2021-06-23 12:40:00
Maria Toborek i Wiktor Ptak medalistami Mistrzostw Polski Młodziczek i Młodzików!


Maria Toborek (UKTS Sokół Orzesze)
oraz Wiktor Ptak (KS Mysław) zostali medalistami Drużynowych i Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodziczek i Młodzików!

 
W rozegranych w dniach 14-16 Maja Drużynowych i Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodziczek i Młodzików dobrze zagrali zawodnicy i zawodniczki z województwa Śląskiego. 
 
W grze pojedynczej młodziczek świetny występ zaliczyła Maria Toborek (UKTS SOkół Orzesze) , która dotarła aż do półfinału turnieju , w którym uległa dopiero z Mileną Mirecką z Darthom Bogorii Grodzisk Mazowiecki, tym samym zdobywając brązowy medal Mistrzostw Polski Młodzików. 
 
Dobry turniej rozgrała również  Emilia Twardawa (Ośrodek Szkolenia MKS Czechowice-Dziedzice)  oraz reprezentantka KRS TKKF Sportowiec Częstochowa Julia Zyna, które zakończyły rywalizację w przedziale 9-16.   W czołowej 32 Mistrzostw Polski znalazła się również Małgorzata Pietraszko z LITS Meble Żywiec, która zakończyła turniej na przedziale 25 - 32. W przedziale 49-64 Mistrzostwa Polski zakończyły Nikola Ratajczyk (JKTS Jastrzębie-Zdrój) i Natalia Rogowicz z UKS Energia Siewierz
 
W grze pojedynczej młodzików najlepsze rezultaty osiągnęli Wiktor Ptak - reprezentant KS Mysław  i Karol Kofel zawodnik LITS Meble Anders Żywiec którzy  zakończyli rywalizację tuż za strefą medalową w przedziale 5-8 .  W czołowej 32 dwójce w kraju znaleźli się również Mateusz Gawlas (Ośrodek Szkolenia MKS Czechowice-Dziedzice) - przedział 17-24 i jego klubowy kolega Piotr Szary oraz reprezentant UKTS Sokół Orzesze Tomasz Kałuża, którzy uplasowali się w przedziale 25-32.  W turnieju wystąpili również Kacper Tomaszewki oraz Jakub Szymik (UKTS Sokół Orzesze), którzy rywalizację zakończyli w przedziale 49-64.  

W grze podwójnej na tle reprezentantów Śląska wyróżnił się Wiktor Ptak (KS Mysław), który w parze z Samulem Michną z UKS Lis Sierakowice sięgnęli po srebrne medale Mistrzostw Polski. 

W grze podwójne tuż za podium znalazła się para zawodników z Czechowi-Dziedzic Piotr Szary i Mateusz Gawlas, którzy zakończyli rywalizację w przedziale 5-8

W czołowej 16 w przedziale 9-16 gier podwójnych zmagania  zakończyli również: 
Karol Kufel LITS Meble Anders Żywiec z Konradem Pyrą z Visonex Wierzbięcin 
Tomasz Kałuża UKTS Sokół Orzesze z Nykielem Piotrem z UKS Kępa Dębica
Natalia Rogowicz UKS Energia Siewierz z Mają Sokołowską z ZKS Zielona Góra 
Emilia Twardawa MKS Czechowice-Dziedzice z Mają Łakomą z Heksa Niedrzwica Dużą
Maria Toborek UKTS Sokół Orzesze z Julią Zyną KRS TKKF Sportowiec Częstochowa 

 
W grze drużynowej wyróżnił się zespół MKS Czechowice - Dziedzice, który zajął miejsce w przedziale 9-16

Gratulacje!

Zapraszamy do zapozniania się z fotogalerią z zawodów przygotowaną przez Pana Bogdana Paska. 


 
2021-06-22 15:40:00
Anna Kubiak, Natalia Szymczyk, Jakub Stecyszyn i JKTS Jastrzębie-Zdrój medalistami Mistrzostw Polski Juniorów


Anna Kubiak, Natalia Szymczyk, Jakub Stecyszyn
oraz zespół JKTS Jastrzębie-Zdrój zostali medalistami Drużynowych i Indywidualnych Mistrzostw Polski Junorek i Juniorów.   

W zakończonych Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorek i Juniorów znakomiecie zaprezentował się zespół JKTS Jastrzębie Zdrój w składzie: Anna Kubiak, Laura Kałużny, Weronika Tomczak i Nadia Kloczkowska, które doszły do półfinału turnieju drużnowego i zdobyły brązowe medale Drużynowych  Mistrzostw Polski Juniorek i Juniorów.

W przedziale 9-16 rywalizację zakończył zespół MKS Skarbek Tarnowskie Góry I w składzie Natalia Szymczyk i Amelią Wiącek, natomiast na miejscu  17-24 znalazł się II zespół z Tarnowskich Gór w składzie: Klaudia Mazur, Karolina Rakowska i Maria Gulba.  

W grze drużynowej juniorów oba reprezentujące województwo Śląskie zespoły KTS Gliwice (Krzysztof Gumiński, Filip Rułka, Piotr Ostachowski) oraz MKS Skarbek Tarnowskie Góry (Michał Łysakowski, Jakub Jęsiek, Mikołaj Admaczyk) zakończyły rywalizację w przedziale 9-16.


W grze pojedynczej kobiet brązowy medal Indywidualnych Mistrzostw Polski zdobyła Anna Kubiak, reprezentantka JKTS Jastrzębie-Zdrój, która po świetnej grze, dopiero w półfinale była zmuszona uznać wyższość Anny Brzyski.  Przyzwoity turniej indywidulny rozgrała również Natalia Szymczyk (MKS Skarbek Tarnowskie Góry) , która zakończyła rywalizację na miejscu 5.  Pozostałe reprezentantki naszego województwa uplasowały się poza czołową szesnastką: 

Laura Kałużny JKTS Jastrzębie-Zdrój - przedział 17-24
Natalia Gąsior KTS Gliwice - przedział 17-24
Amelia Wiącek MKS Skarbek Tarnowskie-Góry 25-32


W grze pojedynczej mężczyzn najlepszą lokatę zajął Jakub Stecyszyn TTS Polonia Bytom, który zakończył rywalziację 9-16. Pozostali reprezentanci Województwa uplasowali się na miejscach poza czołową 16: 

Bartłomiej Skórko JKTS Jastrzębie-Zdrój - przedział 17-24
Michał Łysakowski MKS Skarbek Tarnowskie-Góry 33-48
Krzysztof Gumiński KTS Gliwice 33-48
Piotr Ostachowski KTS Gliwice 33-48
Filip Rułka KTS Gliwice -33-48


Brązowy medal Mistrzostw Polski w grze podwójnej zdobyła para Natalia Szymczyk, Anna Kubiak, które w półfinale przegrały z Wiktorią Wróbel i Anną Brzyską. W czołowej 16 uplasował się również debel Laura Kałużny i Emilia Skuba. 

W grze podwójnej juniorów największy sukces osiągnął Jakub Stecyszyn (TTS Polonia Bytom) , który w parze z Michałem Gawlasem zajęli miejsce w przedziale 5-8.  W czołowej 16 znalazła się również para Krzysztof Gumiński (KTS Gliwice) i Robert Czernecki oraz Piotr Ostachowski (KTS Gliwice ) w parze z Michałem Łysakowskim (MKS Skarbek Tarnowskie-Góry)

W grze mieszanej brązowy medal zdobyła para Natalia Szymczyk (MKS Skarbek Tarnowskie Góry) i Jakub Stecyszyn (TTS Polonia Bytom). W pojedynku półfinałowym reprezentanci ŚLZTS ulegli parze Ilona Sztwiertnia/Szymon Kolasa.  W czołowej 16 gry mieszanej znalazła się również para Anna Kubiak (JKTS Jastrzębie-Zdrój) i Krzysztof Kwapiś - przedział 5-8.  

Gratulacje dla wszystkich zawodniczek, zawodników i trenerów.

2021-06-22 14:39:00