Historia Śląskiego Związku Tenisa Stołowego

90 lat tenisa stołowego na Śląsku 

Podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski, które odbyły się w Gliwicach ( 1-3.03.2019 r.) rozpoczęto  jubileuszowe  obchody. W kościele pw. św. Anny w Gliwicach –Łabędy odprawiono mszę w intencji środowiska  tenisa stołowego  na Śląsku i w Polsce,   poświęcono też  sztandar Śl.ZTS ufundowany przez śląskie  środowisko  pingpongowe . Podczas akademii,  zaprezentowano piętnastominutowy  film historyczny  i  20-minutową prezentację„ Ślązacy grają dalej”. Zasłużonych zawodników,  trenerów i działaczy wyróżniono okolicznościowymi odznakami 90-lecia Śl. ZTS, a wieczorem odbyło się  spotkanie pokoleń . W następnym dniu w auli Centrum Sportowo-Kulturalnego Łabędź miała miejsce  promocja książki dr Wiesława Pięty „ Sport na Śląsku  tenis stołowy  w latach 1929-2019” i spotkanie jubileuszowe  adresowane do przedstawicieli śląskich klubów tenisa stołowego. Dodatkowe jubileuszowe  spotkania odbyły się jeszcze w Częstochowie (październik) i w Gilowicach (grudzień).

            90 lat temu w dzienniku „Polonia” napisano .. „ W Mysłowicach , 17 marca 1929 r. rozegrano zawody pokazowe w pingponga, w których wystąpili  pingpongiści KS 06 Mysłowice i KS Brzezinka (9:1), siostry Kanterówny z KS 06 Mysłowice oraz  13-letni Marcol z KS 06  Mysłowice i 23-letni Lindzwi z 07 Siemianowice ( 20:22, 21:16, 21:17)…”. Ten fakt uznano za początki tej gry na Śląsku .  Rok wcześniej księża  Paweł Lex z Halemby i Jan Broy z Brzozowic wprowadzili pingopong do programu działania Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej. W końcu tego roku działacze Śląska niemieckiego zorganizowali mistrzostwa województwa do udziału w nich zaprosili też polskich pingpongistów. Wtedy zwyciężyli  panna Volkmer (KKT Katowicie) i Wittner (Bytom). W drugiej dekadzie minionego wieku szczególnie aktywne były polskie, niemieckie i żydowskie kluby sportowe w tym m.in.    Katowicki Klub Tenisowy, Olimpia Mikołów, Hakoah Będzin, Śląski Klub Lekkiej Atletyki, AKS Królewska Huta, ZTGS Makkabi Królewska Huta, Ping Pong Club Beuthen ( Bytom), Hakoah Hindenburg (Zabrze) oraz częstochowskie Makkabi i Hakoah.  Ogromne zainteresowanie  towarzyszyło tej nowej dyscyplinie sportu, wkrótce na Śląsk  sprowadzono wielokrotnego mistrza  świata  Węgra –Laszlo Bellak. Organizatorem  pierwszego otwartego międzynarodowego turnieju o mistrzostwa Śląska (1931 r.) był  ŻTGS Makkabi Królewska Huta. W holu hotelu  hrabiego F.W. Redena wystartowało 150 zawodników z  Wrocławia, Berlina, Pragi, Wiednia, Budapesztu , Łodzi, Warszawy, Lwowa oraz Śląska polskiego i niemieckiego . Wtedy zwyciężył L. Bellak , drugie miejsce zdobył 17-letni Alojzy  Ehrlich (późniejszy  trzykrotny wicemistrz  świata).  Pierwszym mistrzem Śląska (1931r.) w grze pojedynczej został Józef Kornahauser z Makkabi Królewska Huta.

       W dniu 23 października 1932 r.  w Królewskiej Hucie  powołano Śląski Okręgowy Związek Pingpongowy z jej pierwszym prezesem  Henrykiem Chmielem (Wysoki Urzędnik  Polskich Kopalni Skarbowych). Wówczas siedziba związku mieściła się w Królewskiej Hucie  ul. Hajducka 3/6 (mieszkanie Franciszka Wonsa- skarbnika związku). Ważnym celem w działalności związku była organizacja mistrzostw Śląska w trzech klasach „A”, „B” i „C”, popularyzacja  tenisa stołowego w organizacjach młodzieżowych ( Organizacja Młodzieży Powstańczej, Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży , Związek Harcerstwa Polskiego), wspieranie inicjatyw rozgrywania mistrzostw miast i miasteczek. Wtedy wpisowe do mistrzostw wynosiło 2, 5 złotego od drużyny , 2 złote od singlisty.  W mistrzostwach  Polski (Warszawa) Ślązacy zadebiutowali dopiero w 1936 r, a podczas turnieju urzędujący prezes Śl.ZTS –Paluchowicz życzył …” zauważenia startu Ślązaków (w tym przypadku Związku Strzeleckiego ze Świętochłowic i Gewerk Deutsch Arbeiter Chorzów) przez władze PZTS oraz pozytywnej postawy zgodnie z zasadami sportowej walki…”. Historyczny medal w Indywidualnych Mistrzostwach Polski ( 1937 r.)  dla Śląska  wywalczyła Cichoniówna ze Świętochłowic. W finale uległa Zofii Smętek z Warszawy ( po tym sukcesie Z.Smętek zmieniła płeć). W kolejnych mistrzostwach Polski w Częstochowie (1938 r.) Bernard Pukiet wychowanek Makkabi Sosnowiec wywalczył tytuł wicemistrza (w czasie wojny ukrywał się w Sosnowcu , złapany przez gestapo, doprowadzony do taboru uciekł   z transportu do Auschwitz,  wojnę przeżył  na Syberii , po wojnie  z Polski  poprzez Niemcy wyjechał do USA i tam został trzykrotnym mistrzem tego kraju, w barwach USA wystąpił w ośmiu mistrzostwach świata).  Podczas częstochowskich mistrzostw Polski wprowadzono do rozgrywek   mistrzowskich piłeczkę pingpongową „Wir”  produkowaną  przez Izydora Mitza z Częstochowy. Krótko przed wybuchem wojny  Makkabi Chorzów zdobyło drugie miejsce ( Lwów -1939r.).
                


        Atrakcyjny sportowo pojedynek rozegrano w Domu Polskim w Chorzowie, w którym to Śląsk w składzie: B. Pukiet, Herbert Widera i Izaak Rojzen (zawodnik warszawskiej Hasmonei) pokonał w meczu międzypaństwowym Rygę 5:4. Ten pojedynek oglądało aż 500 osób. W 1939 r. regularnie w rozgrywkach występowało 140 sekcji pingpongowych z czego 40% stanowiły sekcje Organizacji Młodzieży Powstańczej, a 11% kluby mniejszości  żydowskiej i niemieckiej. 

       Przerwa w treningach i zawodach sportowych na  terenie Śląska trwała zaledwie dwa lata, rozgrywki wznowiono zima 1941 r. Mistrzostwa Śląska odbywały się corocznie, które były kwalifikacją do mistrzostw Niemiec . W 1944 r. w mistrzostwach Niemiec (Wrocław) wystąpili (znani przed wojna i po wojnie pingpongiści: Jerzy Pierończyk, Marian Nieroba, Bernard Furman, A. Zwionzek i Cichionówna (Czichon). Wielu pingpongistów zostało zesłanych do pracy w Trzeciej Rzeszy, a także wcielonych do Wermachtu.
 
       W grudniu 1945 r. wznowiono prace nad reaktywacją Śl.ZTS, a pierwszym spotkaniem przeprowadzonym przez katowickie środowisko był  turniej o nagrodę Wielkich Katowic” , która zdobył A. Zwionzek i OM TUR Katowice. Kolejna cenną inicjatywą proponującą tą grę przeprowadzono w Siemianowicach („Stalowy puchar”), zwycięzca otrzymał aparat fotograficzny .   Indywidualne mistrzostwa Śląska przywrócono w 1946 r. (Świętochłowice), a jego zwycięzcą okazał się B. Furman („Kop. Polska (drugi był W. Kawczyk, a trzeci A. Otremba).  W pierwszych powojennych mistrzostwach Polski (Kraków -1946 r.) Ślązacy nie odnieśli sukcesów, ale już w następnych  mistrzostwach w Katowicach (1947r.) zwanych zimnymi ze względu na niska temperaturę (2 stopnie) panującą w sali  Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego  przy ul. Raciborskiej, zdobyliśmy trzy medale : złoty ( Kop. Polska” Świętochłowice, srebrny (Jerzy Piechaczek) , brązowy (Herbert Widera). Nagrodami były: kryształ (I miejsce), zegarek (II miejsce), kupon węglowy (III miejsce). Zanotowano deficyt finansowy w wysokości 9000 zł.  W tym samym roku prezesem Polskiego Związku Tenisa Stołowego został wybrany  Marian Murek z Siemianowic (w składzie zarząd  było jeszcze czterech działaczy ze Śląska).
               
Ślązacy w mistrzostwach świata

      W 1950 r. w reprezentacji Polski udającej się na mistrzostwa świata znalazło się trzech pingpongistów śląskich .W meczu z Brazylią (wygranym 5:3) wystąpili wyłącznie Ślązacy ( Witold Kawczyk, Augustyn Otremba, Herbert Widera (był to jedyny historyczny występ trójki Ślązaków w  jednym meczu  o mistrzostwo świata). 
 
                            
           

          Na przełomie 1950/1951 nastąpiła  reorganizacja sportu polskiego , a tym samym powołano Sekcję Tenisa Stołowego  przy Wojewódzkim Komitecie Kultury Fizycznej w Katowicach ( przewodniczący Włodzimierz Dudek). W piątej dekadzie XX wieku  nastąpił dynamiczny rozwój tej dyscypliny sportu  (przykładowo rywalizowano: w klasie „A”, „B” , „C” i „D”, w mistrzostwach Śląska występowało aż 128 zawodników, w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym w Elblągu na 152 pingpongistów aż 27 pochodziło z województwa stalinogrodzkiego). 23 listopada 1956 r. podjęto uchwałę o powrocie do dawnej nazwy –Śl.OZTS (prezes Władysław Oleksiak. Powołano podokręgowe związki tenisa stołowego w Gliwicach, Będzinie, Siemianowicach, Bielsku- Białej, Częstochowie i w Rybniku.  W tym czasie zarejestrowanych było 158 sekcji, 240 drużyn, w których grało 1400 zawodników.   Zapoczątkowano wymianę międzynarodową z NRD , Czechosłowacją, Węgrami i Bułgaria . Kontakty te wpłynęły znacząco na podniesienie poziomu sportowego i zaopatrzenia się w importowany trudny do zdobycia sprzęt sportowy ( rakietki, piłeczki pingpongowe, siatki do gry). Sportowo w kraju liczyły się AZS Gliwice, HKS Siemianowiczanka i Wawel Wirek. Tytuły mistrza Polski zdobywali Czesława Noworyta i Witold Woźnica (był jednocześnie mistrzem Polski seniorów i juniorów). Śląsk zdecydowanie przodował we wszystkich współzawodnictwach sportowych  (okręgów , klubów), Po raz szósty zorganizowano IMP i jubileusz 40-lecia istnienia tenisa stołowego na Śląsku (Siemianowice-1969). Pierwszy medal mistrzostw Europy (1970 r.) wywalczyła C. Noworyta (gra podwójna).
 
         
        
  
       |Z dniem 1 stycznia 1974 r. rozpoczęła działalność Sekcja Tenisa Stołowego Wojewódzkiej Federacji Sportu w Katowicach (prezes Witold Kawczyk).  W wyniku reformy administracyjnej kraju (1975 r.) z  województwa katowickiego wyodrębniło się Bielsko-Biała i Częstochowa (zostały stolicami województw) i tam właśnie powołano nowe związki: w Częstochowie (prezes Zbigniew Tobijański), Bielsku-Białej (prezes Leszek Gracz). W strukturze OZTS Katowice  od 1976 r. utrzymano podokręgi : gliwicki, zagłębiowski, rybnicki i siemianowicki , dodatkowo utworzono delegatury w Olkuszu, Pszczynie, Rybniku i Kuźni Raciborskiej.  Wtedy na Śląsku i Polsce  przodowały kluby akademickie i górnicze w tym AZS Gliwice, ROW Rybnik  oraz GKS Jastrzębie, a w Spartakiadzie Młodzieży (tenis stołowy do programu tego współzawodnictwa wprowadzono w 1973r.) Na 9920 zawodników zarejestrowanych w PZTS aż 20 % pochodziło ze Śląska.
                 
Medale Ślązaków w mistrzostwach świata i Europy
 
        W ósmej dekadzie XX wieku  Stefan Dryszel i Norbert Mnich zdobyli  brązowy medal drużynowych mistrzostw świata  (Goeteborg- 1985 r.) oraz S. Dryszel  i Piotr Molenda  srebrny i brązowy medal w drużynowych mistrzostwach Europy (Moskwa -1984, Praga -1986). S. Dryszel z J. Szatko , A. Grubbą i L.Kucharskim   dwukrotnie wygrywa superligę europejską. W Igrzyskach Olimpijskich  (Seul -1988 r.) wystąpił P. Molenda. Kolejne tytuły mistrza Polski zdobywają tenisiści stołowi AZS Gliwice i GKS Jastrzębie. Gospodarzami  IMP seniorów są Zawiercie (dwukrotnie) i Częstochowa. Z funkcji prezesa  OZTS Katowice zrezygnował Witold Kawczyk (70 lat). W Jastrzębiu-Zdrój  obchodzono jubileusz 60-lecia OZTS Katowice. Utrzymano pozycję lidera w Polsce pod względem sportowo- organizacyjnym. W najwyższych ligach reprezentujących makroregion Śląski występowały GKS Jastrzębie , AZS Częstochowa, AZS Gliwice , Górnik Czerwionka i Wawel Wirek.
 
                             
                
 
      W  Trzeciej Rzeczypospolitej (1989-1999) ograniczono dotacje finansowe, ostatecznie zlikwidowano fikcyjne etaty dla sportowców, a w sporcie pojawili się sponsorzy. W warunkach tych radziły sobie nieliczne kluby . Do Częstochowy na promocję tej pięknej gry i wsparcia fundacji „Gloria Victis” zaproszono największe  światowe gwiazdy: Jana Ove Waldnera, Joergena Perssona , Jeana Philipe Gatiena i Andrzeja Grubbę.  W Jastrzębiu-Zdrój , W. Kwiecień postawił na  chińskie szkolenie (zatrudnił Miao Cang Shenga).  W tej dekadzie
 Mistrzostwa Polski Seniorów  zorganizowano w Jastrzębiu-Zdrój (trzykrotnie), Olkuszu, Libiążu i w Katowicach. W 13 grudnia 1991 r. przywrócono dawną nazwę Śląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego (prezes Mieczysław Pięta).  Wychowanek Górnika 23 Czerwionka - Piotr Skierski wystąpił w turnieju indywidualnym w  Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie (1992r.).  W Jastrzębiu-Zdrój odbyła się I Dziecięca  Olimpiada pod patronatem Prezydenta RP Lecha Wałęsy. W Częstochowie rozpoczęto organizację Festiwali Tenisa Stołowego (1995r.) , w programie były  Ogólnopolskie mistrzostwa w mini tenisie stołowym (według pomysłu W. Pięty wprowadzono rywalizację w dwóch kategoriach wiekowych (skrzat i żak, a sety rozgrywano już do 11 pkt.), Polska Top 12 kobiet, puchar Śląska amatorów, puchar kobiet  o paterę „Trybuny Śląskiej”. Z inicjatywy zarządu Śl. OZTS  rozpoczęto  rywalizację o puchar Polski i medale mistrzostw Polski weteranów  oraz w turniejach ogólnopolskich o puchar  TV Katowice .Cenną inicjatywą W. Kwietnia i R. Fajkusa była organizacja turnieju wigilijnego w Żorach, kontynuowano też w Zawierciu turniej z okazji „Dnia Dziecka” . Sportowo dominował Baildon Katowice (mężczyźni) , Ogrodnik Bielsko-Biała, AZS WSP Częstochowa (kobiety). Lucjan Błaszczyk  wywalczył  brązowy medal mistrzostw Europy w grze mieszanej (1994). Ukazywał się miesięcznik  „ Ping –Pong Śląski”
                             
 
 
     W trakcie sezonu 1998/ 1999  miała miejsce reforma administracyjna kraju . W wyniku tych działań  nowe województwo  śląskie połączyło  terytorium  byłych województw :  częstochowskiego, , bielskiego i  katowickiego. Nowy podział administracyjny wymógł zmiany w strukturze PZTS. W dniu 22 stycznia 1999 r.  wpisano do rejestru KRS Śląski Związek Tenisa Stołowego. Obchody 70-lecia odbyły w Częstochowie, a 80-lecia istnienia tenisa stołowego na Śląsku (Sosnowiec-2010).Godność Prezesa Honorowego nadano Mieczysławowi Pięcie w 2000 r.
 
Ślązacy fundują sztandar

      W Zawierciu  podczas IMP (2006r.) z inicjatywy W. Piety –prezesa Śl. ZTS  ufundowany sztandar  przekazano Polskiemu Związkowi Tenisa Stołowego.
 
                    
 Poczet sztandarowy, od prawej: W. Stelmach, S. Dryszel,          AZS AJD ( wicemistrz Polski ,zdobywca pucharu Polski                          
  P. Molik , M. Pięta , z tyłu M. Wnuk,W. Chrabąszcz                  (2005)  Yang Xin, P. Narkiewicz, XU Jie, P. Matuszewski       
  Źródło: Zbiory  W. Pięty 
         
      W przepisach gry nastąpiła ewolucja, wprowadzono do gry większe piłki (zwiększono średnicę  z 38 mm do 40 mm, skrócono rozgrywanie setów do 11 pkt., zmienił się sposób wykonywania podania, zakazano stosowania klejów chemicznych do klejenia okładzin). Śląsk nadal przodował we współzawodnictwie okręgów,  a także posiadanych licencji klubowych i zawodniczych (w 2008 r. były ich  najwięcej -1515  licencji) . Sportowo najlepszą sekcje posiadał AZS AJD Częstochowa, zawodniczki tego klubu wspomagane przez XU Jie („Ksenię”) dwukrotnie zdobyły tytuł drużynowego wicemistrza Polski , puchar Polski i tytuły mistrzowskie w grze pojedynczej.  Adam Jurasz  (wychowanek Soły Żywiec)  wywalczył srebrny medal w Igrzyskach Paraolimpijskich (Ateny -2004).  Po 46 latach  w gry w I lidze  status pierwszoligowca stracił AZS Gliwice. TVP 3 Katowice prowadziła 20 minutowe relacje z mistrzostw Śląska seniorów, wydawano „ Pingpong Polski”, a także kalendarze okolicznościowe, wyniki II ligi ukazywały się w telegazecie  TVP 3 Katowice. Podjęto szereg działań szkoleniowych W tym m.in.  przeprowadzono warsztaty 8 –godzinne dla 88 nauczycieli, coroczne narady szkoleniowe w Gilowicach, kurs instruktorski.

      W ostatnim dziesięcioleciu trzykrotnie zorganizowano Mistrzostwa Polski Seniorów ( Sosnowiec-2010 , Częstochowa -2017, Gliwice-2019). Karierę sędziowską w wieku 81 lat zakończył Mieczysław Pięta , w ciągu  60 lat prowadził 7251 spotkań tym samym został polskim, a może światowym rekordzistą.  Z działań organizacyjnych odnotowano stworzenie galerii sław Polskiego Tenisa Stołowego im. Alojzego Ehrlicha (2017 r.) i  poczet Sędziów Honorowych PZTS .Obecnie prezesem Śl. ZTS tenisa stołowego jest Robert Wielgosz. Śląski związek posiada bardzo rozbudowany system współzawodnictwa sportowego  indywidualny (skrzat, żak , młodzik, kadet, junior, młodzieżowiec, senior , weteran)  i drużynowy ( od klasy ”A”  do II ligi państwowej). Sportowo w najwyższych ligach występują  AZS UJD Częstochowa i TTS Polonia Bytom, najwyższej na listach PZTS byli sklasyfikowani: Roksana Załomska, Sandra Wabik ,  Jarosław Tomicki, Robert Floras.

         Śląsk miał zasłużonych działaczy: J. Kornhauser, A. Muszkiet, M. Murek,W. Dudek, W. Oleksiak , B. Nohel, W. Kawczyk, M. Pięta, J. Dąbrowski, H. Swędzioł, H. Fornalak, M. Gracz, L. Tomza, Z. Tobijański, K.Kubaczka, W. Kwiecień, R. Fajkus, W.Pięta,  M. Napierała,  W. Waldowski.
         Na tytuł szczególnie zasłużonych  zawodników minionego okresu zasłużyli: W. Kawczyk, W. Woźnica, S. Dryszel, P. Molenda, P. Skierski, L. Błaszczyk, C. Noworyta, W. Sikora- Stelmach,  P. Narkiewicz, J. Langosz-Pękała, A. Mikijaniec , P. Molik, XU Jie.
W męskiej  rywalizacji klubowej znaczącą rolę odegrały:  Makkabi Chorzów, Kop. Polska Świętochłowice,  HKS Siemianowiczanka , AZS Gliwice, Baildon Katowice, Silesia Miechowice, a wśród kobiet : Górnik Świętochłowice, AZS Gliwice, GKS Jastrzębie, Górnik 09 Mysłowice, AZS Karpatia Bielsko-Biała, AZS UJD Częstochowa. W ciągu 90-lat pingpongiści Śląska reprezentowali Polskę we wszystkich kategoriach wiekowych w mistrzostwach świata i Europy, wywalczyli 263 medale w IMP seniorów, 71 w DMP  i 11 –krotnie zdobyli puchar Polski. Organizowali mecze superligi, międzynarodowe mistrzostwa Polski  oraz 20–krotnie mistrzostwa Polski seniorów.  W planach  ITTF uwzględniono organizację światowego turnieju  Challenge Polish Open (Gliwice 11-15.03.2020 r.)

    Rok 2019   przyniósł Śl.ZTS  wygrana we współzawodnictwie sportowym województw , II miejsce we współzawodnictwie sportowym MSiT ( pierwszy raz w tym wieku) oraz  wiele medali we wszystkich kategoriach wiekowych.  Grajmy tak do 100 lat.
 
                       
                
                                                                                                                         

89 lat tenisa stołowego na Górnym Śląsku

     Tenis stołowy mieszkańcom Górnego Śląsku został zaprezentowany w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Pionierami tej dyscypliny na polskim Śląsku byli księża: Paweł Lex z Halemby i Jan Broy z Brzozowic, którzy około 1928 roku wprowadzili ping-pong do programu Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej. W Mysłowicach w marcu 1929 roku rozegrano zawody pokazowe z udziałem sióstr Kanterównych oraz 13 -letniego Marcola i 32 letniego Lindzwego (ten fakt należy uznać za początek tej gry na Śląsku. Pierwsze przepisy gry do ping-ponga ukazały się w roku 1929 w lokalnym dzienniku "Polonia". Początkowo tenis stołowy rozwijał się w środowisku żydowskimi, powstały liczne stowarzyszenia z sekcjami pingpongowymi, które doprowadziły w dniu 23 października 1932 r. do powołania w Królewskiej Hucie ( dzisiejszy Chorzów) Śląskiego Okręgowego Związku Ping-Pongowego. Pierwsze mistrzostwa Śląska odbyły się w 1935 roku (w II RP - rozegrano ich 5). Po drugiej wojnie światowej reaktywowano je w 1946 roku (nie odbyły się w 1954 roku - wtedy rozgrywano mistrzostwa województwa zrzeszeń). W roku 2015 odbyły się one po raz 73. Popularyzowano tą dyscyplinę sportu poprzez rozpoczęcie rozgrywek dla najmłodszych po raz pierwszy w Polsce w mini tenisie stołowym ( skrzat , żak) oraz turnieje dla weteranów.
     Kalendarium z najważniejszych faktów w historii śląskiego tenisa stołowego:
1) Igrzyska Olimpijskie- Piotr Molenda AZS Gliwice (Seul -1988),

- Piotr Skierski z Górnika Czerwionka (Barcelona -1992).
2) Medaliści Mistrzostw Świata
- Stefan Dryszel i Norbert Mnich AZS Gliwice (Goeteborg-1985),
3) Medaliści Mistrzostw Europy
- Czesława Noworyta AZs Gliwice (Moskwa-1970),
- Stefan Dryszel , Piotr Molenda (Moskwa –1984 ),
- Piotr Skierski (Bratysława-1996).
     Na terenie obecnego województwa śląskiego zostało zorganizowanych 16 Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów
1938, 1950, 1989, 2017, 2019 Częstochowa
1952 Bielsko-Biała
1947 Katowice
1958 Katowice
1969 Siemianowice
1975 Gliwice
1981, 1987, 2006 Zawiercie
1990, 1992, 1999 Jastrzębie Zdrój
1991 Olkusz
1992 Libiąż
1995 Katowice
2010 Sosnowiec
     Zawodnicy z klubów Śląskich zdobyli 7 złotych medali w IMP w grze pojedynczej (Woźnica - 4, Kawczyk - 1, A. Baranowski - 1, L. Błaszczyk - 1), a zawodniczki 14 złotych (Cz. Noworyta - 5, W. Sikora - 2, A. Mikijaniec - 2, A. Klisz -1, P. Narkiewicz -2, P. Molik –1, XU Jie -1).
Drużynowymi mistrzami Polski byli:
Mężczyźni:
AZS Gliwice (1975, 1976, 1978,1987,1988,1989,1990,1991),
Kopalnia Polska Świętochłowice (1947,1948),
Baildon Katowice (1992,1996),
Stal Siemianowice (1950).
Kobiety:
JKTS Jastrzębie (1984, 1985,1986,1987),
Górnik Świętochłowice (1950),
AZS Gliwice (1974),
ROW Rybnik (1976).
Puchar Polski zdobywali:
AZS WSP/AJD Częstochowa (1997,2001,2003,2004,2005,2006,2013,2017),
Silesia Miechowice (2012, 2013,2014),
TTS Polonia Bytom (2010).
Prezesi Śląskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w latach 1932-2015:
1932-1936 Chmiel Henryk
1936-1938 Paluchowicz
1938-1939 Muszkiet Antoni
1946-1948 Bełdoch Adam
1948-1956 Dudek Włodzimierz
1956-1960 Oleksiak Władysław
1960-1964 Simko Anzelm
1964-1973 Nohel Bronisław
1973-1989 Kawczyk Witold
1989-1991 Swędzioł Henryk
1991-2000 Pięta Mieczysław
2000-2004 Fajkus Roman
2004-2008 Pięta Wiesław
2008-2017 Waldowski Wojciech
2017-2020 Robert Wielgosz
 
     W historii 89 lat tenisa stołowego na Śląsku największy wpływ na kształt i funkcjonowanie tej dyscypliny w tym okresie mieli: m.in. działacze społeczni: Józef Kornhauser, Antoni Muszkiet, Marian Murek, Adam Bełdoch, Władysław Oleksiak, Bronisław Nohel, Witold Kawczyk, Henryk Jędruś, Mieczysław Pięta, Janusz Dąbrowski, Władysław Kwiecień, Adam Cyrus, Wiesław Pięta oraz Wojciech Waldowski.
     Największe sukcesy sportowe odnieśli: Czesława Noworyta, Weronika Sikora-Stelmach, Witold Woźnica, Stefan Dryszel, Piotr Skierski. Trenerami, którzy osiągnęli znaczące sukcesy byli: Kornel Kubaczka, Władysław Kwiecień, Wojciech Waldowski, Henryk Fornalak, Stefan Dryszel, Marek Gracz, Wiesław Pięta, Eugeniusz Molik, Michał Napierała.
     Za postać najbardziej zasłużoną dla tenisa stołowego na Śląsku należy uznać Witolda Kawczyka (mistrza Polski, trenera mistrza Polski, trenera kadry Polski, prezesa OZTS ).
     Najlepsze lata potęgi śląskiego ping-ponga przypadały na lata 1947-1953, 1966-1971, 1974-89, 1992-1999. Wśród mężczyzn w Polsce liczyły się: Makkabi Chorzów, Kopalnia "Polska" Świętochłowice, Siemianowiczanka, AZS Gliwice, Baildon Katowice, Silesia Miechowice/Polonia Bytom. W konkurencji kobiecej Górnik Świętochłowice, AZS Gliwice, ROW Rybnik, GKS Jastrzębie i AZS WSP /AJD Częstochowa.
     Szczegółowe informacje o historii tenisa stołowego na Górnym Śląsku otrzymacie w publikacji W. Pięty „Tenis Stołowy na Górnym Śląsku” 1929-2004, (2005) oraz w monografii W. Pięty i A. Kozłowskiej „Tenis Stołowy w Częstochowie i okolicy w latach 1926-2013 r. (2013) i W. Pięta, P. Pięta, A. Pięta opublikowanej Księdze Jubileuszowej dedykowanej Mieczysławowi Pięcie z okazji 80 –lecia urodzin „Tenis stołowy na Ziemi Gliwickiej w latach 1929-2014" (2014). Śl.ZTS był inicjatorem ufundowania sztandaru PZTS (Zawiercie-2006). Dotychczas wydano 2 kolekcje jubileuszowych znaczków metalowych. Napisano wiele prac magisterskich:
-Krowicki, Historia i rozwój tenisa stołowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem OZS Katowice ( AWF Katowice 1998),
-P. Minkus, Działalność i organizacja Śląskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w latach 1975-1989 ( WSP Częstochowa -2003),
-D. Kufel, Działalność Śląskiego Związku Tenisa Stołowego w latach transformacji ustrojowej 1989-2001 ( WSP Częstochowa -2003),
-P.Pięta, Rozwój i działalność Podokręgowego Związku Tenisa Stołowego w Gliwicach 1957-1998 (AJD Częstochowa 2005),
-K. Picheta , Działalność Podokręgowego Związku Tenisa Stołowego w Zawierciu (Politechnika Opolska 2013).
 

Wydarzenia z dziejów tenisa stołowego na Górnym Śląsku 1929 - 2006

1929. W Mysłowicach rozegrano pierwsze zawody pokazowe z udziałem sióstr Kanterównych oraz 13 - letniego Marcola i 32-letniego Lindzwego
1930. W dzienniku "Polonia" ukazały się oficjalne przepisy gry w ping-ponga
1931. W Królewskiej Hucie rozegrano I międzynarodowy turniej ping-pongowy o Mistrzostwo Śląska
1932. 23 października odbyło się I Walne zgromadzenie Śląskiego Okręgowego Związku Ping-Pongowego
1933. Wystartowała liga śląska ( 12 zespołów)
1935. Odbyły się pierwsze Mistrzostwa Śląska Juniorów i Juniorek ( kwiecień) oraz pierwsze Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Śląska Seniorów i Seniorek (grudzień)
1936. Debiut zawodników śląskich w Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski ( Warszawa )
1937. Cichoniówna ( RIOK Świętochłowice) zdobyła tytuł Indywidualnego Wicemistrza Polski ( Tarnów)
1938. Bernard Pukiet zdobył srebrny medal w IMP ( Częstochowa)
1939. Drużynowe Wicemistrzostwo Polski zdobyło Makkabi Chorzów
1946. Reaktywowano Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Katowicach
1947. Katowice -siedzibą Polskiego Związku Tenisa Stołowego ( 2 luty)
1948. Witold Kawczyk z Siemianowiczanki Mistrzem Polski Seniorów. Powołano Śląsko-Dąbrowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Katowicach
1950. Debiut zawodników śląskich ( W.Kawczyk , H.Widera , A.Otremba ) w Mistrzostwach Świata (Węgry)
1951. Powstała Sekcja Tenisa Stołowego przy WKKF w Katowicach
1952. Amalia Kliszowa zdobyła tytuł Mistrza Polski Seniorek ( Górnik Świętochłowice)
1956. Uprawnienia instruktora tenisa stołowego na Śląsku posiadali: W. Kawczyk, J.Piechaczek, H. Krause
1959. Na Górnym Śląsku zarejestrowanych było 158 sekcji, 240 drużyn i 1400 zawodników. W strukturze Śl.OZTS w Katowicach funkcjonowały 4 podokręgi: Bielsko, Gliwice, Będzin, Rybnik
1964. Po raz pierwszy na Śląsku ( Pławniowice k/ Gliwic ) zorganizowano obóz sportowy dla młodzieży. Czesława Noworyta zdobyła tytuł Indywidualnej Mistrzyni Polski (Nowa Huta)
1964. Cz. Noworyta ( AZS Gliwice ) zdobyła złoty medal w IMP Seniorek
1969. Złoty medal IMP zdobył Witold Woźnica
1970. Czesława Noworyta (AZS Gliwice) zdobyła brązowy medal w Mistrzostwach Europy ( gra podwójna)
1974. Rozpoczęła działalność Sekcja Tenisa Stołowego przy Wojewódzkiej Federacji Sportu w Katowicach
1975. Z dawnego OZTS Katowice wyodrębniły się OZTS w Częstochowie i w Bielsku Białej
1976. ROW Rybnik - drużynowym mistrzem Polski kobiet
1978. Andrzej Baranowski indywidualnym mistrzem Polski seniorów
1979. H.Jędruś , M.Pięta , J.Woźnica uzyskali uprawnienia sędziów państwowych. Krzysztof Piechaczek zdobył brązowy medal w Mistrzostwach Europy Juniorów
1980. OZTS - WFS w Katowicach zawiesił rozgrywki (14 grudzień 1981-16 luty 1982r. - stan wojenny). Sikora Weronika zdobyła złoty medal w IMP (Gdańsk)
1981. Weronika Sikora (GKS Jastrzębie) po raz drugi indywidualną mistrzynią Polski
1983. Mirosław Pierończyk zdobył srebrny medal w ME Juniorów ( gra podwójna)
1983. W Katowicach zorganizowano mecz o mistrzostwo Superligi w Węgrami ( marzec)
1984. S.Dryszel i N.Mnich zdobyli brązowe medale w Mistrzostwach Świata ( drużyna)
1987. GKS Jastrzębie po raz czwarty zdobył złoty medal w DMP Seniorek
1988. Piotr Molenda ( AZS Gliwice) startował w Igrzyskach Olimpijskich w Seulu
1989. Hala "Polonia" w Częstochowie gościła gwiazdy: J.O.Wadner, J.Persson , JF.Gatien i A. Grubba
1992. Piotr Skierski (Baildon Katowice) wziął udział w Igrzyskach Olimpijskich (Barcelona)
1993. Odbyła się I Dziecięca Olimpiada pod patronatem Prezydenta RP Lecha Wałesy (Jastrzębie)
1994. Śl.OZTS wprowadził do kalendarza sportowego rozgrywki o Puchar Polski i turnieje dla Weteranów
1995. W Częstochowie opracowano przepisy gry do mini tenisa stołowego ( Skrzat i Żak )
1995. Miao trzykrotną mistrzynia Europy Kadetek
1996. Baildon Katowice po raz drugi DMP Seniorów
1998. 1998- Zawodniczki AZS WSP Częstochowa zdobyły trzy złote medale w IMP Seniorów (Ostróda)
1999. Śląskiemu Związkowi Tenisa Stołowego nadano osobowość prawną ( I. Ns. Rej. SZS 59/1999)
1999. Godność Prezesa Honorowego Śl.ZTS otrzymał Mieczysław Pięta
2003. Patrycja Molik zdobyła złoty medal w IMP
2004. Śl.ZTS zrzesza 88 klubów w tym 29 UKS , 1180 zawodników, 105 sędziów i 104 instruktorów
2005. AZS AJD Print Cycero Rolnik zdobył po raz piąty Puchar Polski XU JIE indywidualną mistrzynią Polski seniorek
2006. W Sosnowcu przeprowadzono I Mistrzostwa Śląska dużą piłeczką (44 mm)
2006. Ufundowanie sztandaru  i przekazanie PZTS  podczas IMP w Zawierciu
2010 IMP w Sosnowcu zorganizował  UKS Huragan 
2014 Po raz czwarty TTS Polonia Bytom  zdobyła puchar Polski
2017 Bebetto AZS AJD  po raz ósmy zdobył puchar Polski
Bebetto  AZS AJD   drużynowym wicemistrzem Polski kobiet
Częstochowa gościła pingpongistów z całego świata (  Pro Tour Polish Open) 
2019 Śl.ZTS  obchodzi 90-lecie istnienia 
Jubileuszowe uroczystości wraz z ufundowaniem sztandaru Sl.ZTS odbędą się
w Częstochowie  podczas IMP     ( 1-3.03. )