Kadra Śląska

18. Zimowe Zgrupowanie Kadry Śląska - komunikat organizacyjny
17. Letnie Zgrupowania Kadry Śląska - komunikat organizacyjny
16. Skład Kadry Śląska powołanej na letnie zgrupowania ŚLZTS
15. Kryteria Powołań do Kadry Śląska Juniorów, Kadetów oraz Młodzików
14. Skład Szerokiej  Kadry Śląska Młodzików, Kadetów i Juniorów w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 
13. Zimowe Zgrupowanie kadry Śląska w okresie od 04.01.2019 r. - 08.01.2019r. 
12. Zimowe Zgrupowanie Kadry Śląska w okresie od 18-25.01.2019r. 
11. Konsultacja Kadry Śląska w dniach 08.11.2019r. - 11.11.2019r. 
10. Skład szerokiej  Kadry Śląska młodzików, kadetów i juniorów w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 
9. Skład szerokiej Kadry Śląska młodzików, kadetów i juniorów w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018r.
8. Komunikat finansowo - organizacyjny letniego obozu Kadry Kadetów i Młodzików 2016 - komunikat 561
7. Letnie zgrupowanie Kadry Śląska Kadetek i Kadetów w Wiśle i Węgierskiej Górskiej - komunikat 555
6. Letnie zgrupowanie Kadry Śląska Młodziczek i Młodzików w Węgierskiej Górce - komunikat 554
5. Letnie zgrupowanie Kadry Wojewódzkiej w Węgierskiej Górce 2016 - komunikat 529
4. Informacja o obozie zimowym - Cisiec 2016.
3. Oświadczenie dla Śląskiej Federacji Sporu dotyczące wyjazdu zawodnika/zawodniczki na zgrupowanie.
2. Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zgrupowaniu.
1. Zawodnicy Kadry Śląska Młodziczek i Młodzików 2016 - komunikat 471