Protokoły i uchwały

Lp. Protokoły Posiedzeń Zarządu Data Plik
1 I Posiedzenie Zarządu ŚlZTS 12.09.2017 zobacz
2 II Posiedzenie Zarządu ŚlZTS 19.09.2017 zobacz
3 III Posiedzenie Zarządu ŚlZTS 03.10.2017 zobacz
4 IV Posiedzenie Zarządu ŚlZTS 05.11.2017 zobacz
5 Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze Delegatów SlZTs 05.11.2017 zobacz
6 V Posiedzenie Zarządu ŚLZTS 28.11.2017 zobacz
7 VI Posiedzenie Zarządu ŚlZTS 26.01.2018 zobacz
8 VII Posiedzenie Zarządu ŚlZTS 02.03.2018 zobacz
9 VIII Posiedzenie Zarządu ŚlZTS 10.04.2018 zobacz
10     zobacz
11     zobacz
12     zobacz
13     zobacz
14     zobacz
15     zobacz
16     zobacz
17     zobacz
18     zobacz
19     zobacz
20     zobacz
21     zobacz
22     zobacz
23     zobacz
24 XXIII Posiedzenie Zarządu ŚlZTS 19.05.2020 zobacz
25 XXIV Posiedzenie Zarządu ŚlZTS 25.05.2020 zobacz
26 XXV Posiedzenie Zarządu ŚlZTS 05.06.2020 zobacz
27 XXVI Posiedzenie Zarządu ŚlZTS 29.06.2020 zobacz
28 XXVII Posiedzenie Zarządu ŚlZTS 24.08.2020 zobacz
29 XXVIII Posiedzenie Zarządu ŚlZTS 03.09.2020 zobacz
30 XXIX Posiedzenie Zarządu ŚlZTS 23.09.2020 zobacz
31 XXX Posiedzenie Zarządu ŚLZTS 05.10.2020 zobacz
32 XXXI Posiedzenie Zarządu ŚLZTS 09.11.2020 zobacz
33 XXXII Posiedzenie Zarządu ŚLZTS 27.11.2020 zobacz
34 XXXIII Posiedzenie Zarządu ŚLZTS 12.01.2021 zobacz
 
Lp. Uchwały Zarządu Data Plik
1 Nr 1-6/09/2017 - z pierwszego posiedzenia 12.09.2017 zobacz
2 Nr 7-14/09/2017 - z drugiego posiedzenia 19.09.2017 zobacz
3 Nr 15-20/10/2017 - z trzeciego posiedzenia 03.10.2017 zobacz
4 Nr 21-24/10/2017 - z czwartego posiedzenia 05.11.2017 zobacz
5 Nr 25-26/11/2017 - z piątego posiedzenia 28.11.2017 zobacz
6 Nr 26/01/2018 - z szóstego posiedzenia 26.01.2018 zobacz
7 Nr 27-29/03/2018- z siódmego posiedzenia 02.03.2018 zobacz
8 Nr 30-32/04/2018 z ósmego posiedzenia 10.04.2018 zobacz
9     zobacz
10     zobacz
11     zobacz
12     zobacz
13     zobacz
14     zobacz
15     zobacz
16     zobacz
17     zobacz
18     zobacz
19     zobacz
20     zobacz
21     zobacz
22 Nr 01/03-01/04/2020 z dwudziestego drugiego posiedzenia 02.04.2020 zobacz
23 Nr 01-02/05/2020 z dwudziestego trzeciego posiedzenia 19.05.2020 zobacz
24 Nr 03/05/2020 z dwudziestego czwartego posiedzenia 25.05.2020 zobacz
25 Nr 01/06/2020z dwudziestego piątego posiedzenia 05.06.2020 zobacz
26 Nr 02-03/06/2020 z dwudziestego szóstego posiedzenia 29.06.2020 zobacz
27 Nr 01/08/2020 z dwudziestego siódmego posiedzenia 24.08.2020 zobacz
28 Nr 01-04/09/2020 z dwudziestego ósmego posiedzenia 09.03.2020 zobacz
29 Nr 05-06/09/2020 z dwudziestego dziewiątego posiedzenia 23.09.2020 zobacz
30 Nr 01/10/2020 z trzydziestego posiedzenia   05.10.2020 zobacz
31 Nr 01-03/11/2020 z trzydziestego pierwszgo  posiedzenia 09.11.2020 zobacz
32 Nr 04-05/11/2020 z trzydziestego drugiego posiedzenia 27.11.2020 zobacz
33 Nr 01/01/2021 z trzydziestego trzeciego spotkania 12.01.2021 zobacz