Władze Śląskiego Związku Tenisa Stołowego

 
Skład Zarządu 2021 - 2025  
mgr inż. Robert Wielgosz Prezes Zarządu
inż. Dariusz Steuer Wiceprezes Zarządu ds. sportowych / Przewodniczący Wydziału Rozgrywek
mgr inż. Roman Fajkus Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjnych i promocji
mgr Szymon Mitręga Skarbnik
mgr Jurij Fomin Członek Zarządu /Przewodniczący Wydziału Szkolenia
Stefan Kostur Członek Zarządu / Przewodniczący Wydziału Spraw Sędziowskich
mgr Sebastian Krupa Sekretarz 
Wydziały Śląskiego Związku Tenisa Stołowego
Wydział Rozgrywek Dariusz Steuer
Wydział Szkolenia Jurij Fomin
Wydział Spraw Sędziowskich Stefan Kostur
Skład Komisji Rewizyjnej
dr Wiesław Pięta Przewodniczący Komisji
Jerzy Schreiber Wiceprzewodniczący / Sekretarz Komisji
mgr Wojciech Drwięga Członek Komisji
 
Delegaci na Walne Zgromadzenie PZTS wybrani przez Zgromadzenie ŚLZTS
mgr inż. Robert Wielgosz  
inż. Dariusz Steuer  
Stefan Kostur  
Marian Michalski  
dr Wiesław Pięta  
mgr Stanisław Szydło  
Delegaci na Walne Zgromadzenie PZTS wybrani przez kluby ŚLZTS
mgr inż. Paweł Gąsiorski  
Marian Michalski  
Paweł Mazur  
Delegaci na Walne Zgromadzenie PZTS z ramienia ekstraklasy
dr Wiesław Pieta  
Michał Napierała  
mgr Mariusz Kocik