Władze Śląskiego Związku Tenisa Stołowego

 
Skład Zarządu 2021 - 2025  
mgr inż. Robert Wielgosz Prezes Zarządu
inż. Dariusz Steuer Wiceprezes Zarządu ds. sportowych / Przewodniczący Wydziału Rozgrywek
mgr inż. Roman Fajkus Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjnych i promocji
  Skarbnik
mgr Jurij Fomin Członek Zarządu /Przewodniczący Wydziału Szkolenia
Stefan Kostur Członek Zarządu / Przewodniczący Wydziału Spraw Sędziowskich
mgr Sebastian Krupa Sekretarz 
Wydziały Śląskiego Związku Tenisa Stołowego
Wydział Rozgrywek Dariusz Steuer
Wydział Szkolenia Jurij Fomin
Wydział Spraw Sędziowskich Stefan Kostur
Skład Komisji Rewizyjnej
dr Wiesław Pięta Przewodniczący Komisji
Jerzy Schreiber Wiceprzewodniczący / Sekretarz Komisji
mgr Wojciech Drwięga Członek Komisji
 
Delegaci na Walne Zgromadzenie PZTS wybrani przez Zebranie Delegatów ŚLZTS
mgr inż. Robert Wielgosz  
dr Wiesław Pieta  
inż. Dariusz Steuer  
mgr Stanisław Szydło  
mgr Marian Michalski  
Stefan Kostur  
mgr inż. Paweł Gąsiorski  
Paweł Mazur   
mgr Yuriy Fomin (delegat rezerwowy)  
mgr inż. Roman Fajkus (delegat rezerwowy)  
Delegaci na Walne Zgromadzenie PZTS z ramienia ekstraklasy kobiet  i superligi mężczyzn
Michał Napierała  
Marek Fijałkowski  
mgr Mariusz Kocik