Władze Śląskiego Związku Tenisa Stołowego

 
Skład Zarządu 2017 - 2021  
mgr inż. Robert Wielgosz Prezes Zarządu
Dariusz Steuer Wiceprezes Zarządu ds. sportowych / Przewodniczący Wydziału Rozgrywek
Jerzy Schreiber Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjnych i promocji
Marek Kądziela Skarbnik
mgr Jurij Fomin Sekretarz / Przewodniczący Wydziału Szkolenia
Stefan Kostur Członek Zarządu / Przewodniczący Wydziału Spraw Sędziowskich
mgr Sebastian Krupa Członek Zarządu
Wydziały Śląskiego Związku Tenisa Stołowego
Wydział Rozgrywek Dariusz Steuer
Wydział Szkolenia Jurij Fomin
Wydział Spraw Sędziowskich Stefan Kostur
Skład Komisji Rewizyjnej
dr Wiesław Pięta Przewodniczący Komisji
mgr Adam Hnyda Wiceprzewodniczący / Sekretarz Komisji
mgr Wojciech Drwięga Członek Komisji
 
Delegaci na Walne Zgromadzenie PZTS wybrani przez Zgromadzenie ŚLZTS
mgr inż. Wojciech Waldowski  
mgr Wojciech Drwięga  
Stefan Kostur  
mgr Adam Hnyda  
mgr Stanisław Szydło  
Delegaci na Walne Zgromadzenie PZTS wybrani przez kluby ŚLZTS
mgr Mirosław Staniek  
Marian Michalski  
mgr inż. Roman Fajkus  
Delegaci na Walne Zgromadzenie PZTS z ramienia ekstraklasy
dr Wiesław Pieta  
Michał Napierała