Konsultację w sprawie reorganizacji rozgrywek ligowych! - Aktualności

Konsultację w sprawie reorganizacji rozgrywek ligowych!

W odpowiedzi na liczne interpelecje w kwestii reorganizacji rozgrywek ligowych w sezonie 2019/2020 przedstawiamy do konsultacji  warianty reorganizacji rozgrywek ligowych w nadchodzącym sezonie.  Prosimy o przesyłanie opinii i propozycji wyłącznie  drogą mailową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2019r. na adres email biuro@slzts.pl . 

W tytule maila należy zaznaczyć imię i nazwisko przesyłającego opinię.

Propozycję reorganizacji rozgrywek ligowych dostępne są w komunikacie organizacyjnym.

Każdy z biorących udział w konsultacjach może również zaproponować własne rozwiązania lub uzupełnić już przedstawione propozycje. 

Szczegółowych informacji na temat reorganizacji rozgrywek ligowych udziela Przewodniczący Wydziału Rozgrywek ŚlZTS Dariusz Steuer pod numerem telefonu: 607 442 978

 
2019-06-04 20:14:00