Zgłoszenia do Rozgrywek Ligowych w Sezonie 2019/2020 - Aktualności

Zgłoszenia do Rozgrywek Ligowych w Sezonie 2019/2020Informujemy, że do dnia  
30.07.2019r będą trwały zgłoszenia do rozgrywek ligowych w sezonie 2019/2020 (dotyczy drużyn wyczynowych i amatorskich). 

Zgłoszenia do rozgrywek ligowych

Zgłoszenia drużyn na sezon 2019/2020 należy dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  30.07.2019r.  zgodnie  z poniższymi zasadami.
 
Zgłoszenia  dokonujemy  poprzez  dokonanie  stosownych  opłat  zgodnych  z przedstawionym poniżej cennikiem i uchwałą zarządu ŚlZTS nr 01/06/2018 z dnia 06.06.2018r.  oraz  przesłanie na adres biuro@slzts.pl  uzupełnionej klubowej karty ewidencyjnej na sezon 2019/2020 wraz z załącznikami udostępnionymi do pobrania poniżej:
Do dnia 30 Lipca przesłać należy:

- klubową kartę Ewidencyjną na sezon 2019/2020
- formularz zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną
- formularz zgody na wysyłanie faktur drogą elektroniczną

- Potwierdzenie dokonania przelewu (za wpisowe do poszczególnych lig)

Do dnia 10.09.2019r. przesłać należy: 

- zgody na wykorzystanie  wizerunku,
- zgody na upublicznianie wizerunku dziecka, 
- zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
- zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

 
Brak wszystkich  wspomnianych wyżej załączników lub niepełne ich uzupełnienie lub/i nieprzesłanie ich we wskazanym terminie czyni rejestrację nieskuteczną. 


 
Zgłoszenia w przypadku nowych członków ŚlZTS
 
Kluby, które dotychczas nie były członkami ŚlZTS i pragną przystąpić do rozgrywek w   sezonie   2019/2020  poza wymienionymi wyżej załącznikami   dodatkowo   mają   obowiązek opłacenia składki członkowskiej w wysokości 150 złotych oraz przesłania  wypełnienionych i kompletnych dokumentów:

 Deklaracji Przystąpienia  do  ŚlZTS,  
  

- Potwierdzenia dokonania przelewu składki członkowskiej,
 
- aktualnego odpisu Statutu i Rejestru Sądowego (KRS lub innego rejestru   stowarzyszeń   lub   innych   podmiotów)   

Brak wspomnianych załączników lub niepełne ich uzupełnienie lub/i nieprzesłanie ich we wskazanym terminie czyni rejestrację nieskuteczną.


Cennik opłat za rozgrywki ligowe  w sezonie 2019/2020 dostępny jest w komunikacie organizacyjnym. 

Zgłoszenia do rozgrywek ligowych w sezonie 2019/2020
 

Zgłoszenia drużyn do poszczególnych lig należy dokonać w oparciu o poniższy komunikat: 

Proponowana reorganziacja rozgrywek ligowych 
 
Zaproponowany podział na grupy nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego i może ulec zmianie w zależności od zgłoszeń dokonywanych przez drużyny. 

Faktury  za   w/w   opłaty  zostaną   przesłane drogą elektroniczną  do 14 dni od momentu dokonania rejrestracji,  z  tego  względu  prosimy  o  obowiązkowe    podanie aktualnego  kontaktowego adresu email w klubowej karcie ewidencyjnej.

Przelewu należy dokonać na rachunek bankowy: 
 Getin Noble Bank S.A. II O. Katowice 28 1560 1108 0000 9060 0004 5275

W tytule przelewu należy wpisać nazwę drużyn za które dokonuje się opłaty: 

"np. KTS Gliwice - wpisowe do ligi okręgowej"

W przypadku zgłaszania kilku drużyn prosimy o ich wpisanie w tytule przelewu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem email: biuro@slzts.pl 

Szczegółowych informacji dotyczących reorganziacji rozgrywek ligowych udziela Przewodniczący Wydziału Rozgrywek Dariusz Steuer pod numerem telefonu 607 442 978


 
2019-07-10 13:13:00