Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Śląskiego Związku Tenisa Stołowego 2021 - Wyniki - Aktualności

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Śląskiego Związku Tenisa Stołowego 2021 - WynikiInformujemy, że w dniu 10 Lipca 2021 roku w Gliwicach odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Śląskiego Związku Tenisa Stołowego.

 
W załączeniu znajdziecie Państwo pismo Zarządu Śląskiego Związku Tenisa Stołowego, wraz ze stosowną uchwałą, w sprawie zwołania Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów Śląskiego Związku Tenisa Stołowego na 10 lipca 2021 roku, na godz. 10:00 w Gliwicach.
 
 
Zarząd postanowił umieścić wszystkie dokumenty na stronie internetowej związku w zakładce Aktualności pn. „Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów 2021”. 
 

Uchwała o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów

Upoważanienie do reprezentacji 


Porządek Obrad - Projekt 

Regulamin Obrad i Wyborów - Projekt

Projekt Statutu ŚLZTS

Uchwała Komisji Rewizyjnej 

Sprawozdanie Finansowe za rok 2019 

Sprawozdanie Finansowe za rok 2020

Merytoryczne Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2019

Merytoryczne Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2020

Wyniki :
 
W wyborach na prezesa ŚLZTS , kandydat Robert Wielgosz uzyskał 31 głosów zostając na kolejną kadencję Prezesem Śląskiego Związku Tenisa Stołowego.

W głosowaniu  do Zarządu ŚLZTS wybrano 6 członków. W składzie Zarządu ŚLZTS znaleźli się: Dariusz Steuer, Stefan Kostur, Yuriy Fomin, Sebastian Krupa, Szymon Mitręga oraz Roman Fajkus.

W głosowaniu do komisji rewizyjnej wybrano 3 osoby. W składzie komisji znaleźli się: Wiesław Pięta, Jerzy Schreiber oraz Wojciech Drwięga.

Za rok 2019 i 2020 delegaci walnego zebrania ŚLZTS udzielili Zarządowi ŚLZTS absolutorium. 

W wyborach na walny zjazd delegatów PZTS wybrano 10 Kandydatów. Status delegata uzyskali: Robert Wielgosz, Roman Fajkus, Dariusz Steuer, Paweł Mazur, Stefan Kostur, Marian Michalski, Paweł Gąsiorski, Stanisław Szydło, Wiesław Pięta, Yuriy Fomin. Rezerwowymi delegatami zostali Yuriy Fomin oraz Roman Fajkus.

Szczegółowa dokumentacja z zebrania zostanie udostępniona niezwłocznie po jej opracowaniu. 

 

 
2021-06-25 16:45:00